soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:margunn_oma_nesbakken_980529_2019-12-05_2023-01-05_tss_oslo_2019-12-05

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:margunn_oma_nesbakken_980529_2019-12-05_2023-01-05_tss_oslo_2019-12-05 [2019/12/05 12:41] (nåværende versjon)
Eiliv Vågslid Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Margunn Oma Nesbakken 
 +ressursnummer: 980529 
 +gyldigfra    : 2019-12-05 
 +gyldigtil    : 2023-01-05 
 +sted         : TSS Oslo 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togleder med ERTMS (varighet 37 mnd.) - kode 574 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Eiliv Vågslid 
 +dato         : 2019-12-05 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/margunn_oma_nesbakken_980529_2019-12-05_2023-01-05_tss_oslo_2019-12-05.txt · Sist endret: 2019/12/05 12:41 av Eiliv Vågslid