soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:morten_dietzel_905359_2021-05-04_2024-06-04_drammen_2021-05-04

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:morten_dietzel_905359_2021-05-04_2024-06-04_drammen_2021-05-04 [2021/05/04 13:03] (nåværende versjon)
Eivind Langørgen Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Morten Dietzel 
 +ressursnummer: 905359 
 +gyldigfra    : 2021-05-04 
 +gyldigtil    : 2024-06-04 
 +sted         : Drammen 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togekspeditør (varighet 37 mnd.) - kode 553 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Eivind Langørgen 
 +dato         : 2021-05-04 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/morten_dietzel_905359_2021-05-04_2024-06-04_drammen_2021-05-04.txt · Sist endret: 2021/05/04 13:03 av Eivind Langørgen