soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:norborg_morten_971340_2019-12-09_2023-01-09_oslo_2019-12-09

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:norborg_morten_971340_2019-12-09_2023-01-09_oslo_2019-12-09 [2019/12/09 14:04] (nåværende versjon)
Hans Petter Sønsthagen Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Norborg Morten 
 +ressursnummer: 971340 
 +gyldigfra    : 2019-12-09 
 +gyldigtil    : 2023-01-09 
 +sted         : Oslo 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togleder (varighet 37 mnd.) - kode 552 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Hans Petter Sønsthagen 
 +dato         : 2019-12-09 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/norborg_morten_971340_2019-12-09_2023-01-09_oslo_2019-12-09.txt · Sist endret: 2019/12/09 14:04 av Hans Petter Sønsthagen