soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:ola_roste_980545_2020-11-19_2023-12-19_storen_2020-11-20

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:ola_roste_980545_2020-11-19_2023-12-19_storen_2020-11-20 [2020/11/20 09:12] (nåværende versjon)
Rune Hovind Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Ola Røste 
 +ressursnummer: 980545 
 +gyldigfra    : 2020-11-19 
 +gyldigtil    : 2023-12-19 
 +sted         : Støren 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togekspeditør (varighet 37 mnd.) - kode 553 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Rune Hovind 
 +dato         : 2020-11-20 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/ola_roste_980545_2020-11-19_2023-12-19_storen_2020-11-20.txt · Sist endret: 2020/11/20 09:12 av Rune Hovind