soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:oystein_lothe_970247_2018-11-19_2019-12-10_oslo

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:oystein_lothe_970247_2018-11-19_2019-12-10_oslo [2018/12/18 15:40]
Daniel Raknes [Data entry]
soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:oystein_lothe_970247_2018-11-19_2019-12-10_oslo [2018/12/20 08:25]
Ingrid Dale Bjørdal [Data entry]
Linje 6: Linje 6:
 ressursnummer : 970247 ressursnummer : 970247
 gyldigfra     : 2018-11-19 gyldigfra     : 2018-11-19
-gyldigtil     : 2019-12-10+gyldigtil     : 2020-02-19
 sted          : Oslo sted          : Oslo
 emnevalg      : Kompetansedag for togekspeditør og driftsoperatør (varighet 15 mnd.) - kode 575 emnevalg      : Kompetansedag for togekspeditør og driftsoperatør (varighet 15 mnd.) - kode 575
-resultat      : Bestått+resultat      : Deltatt
 signatur      : Grete Sparby signatur      : Grete Sparby
 dato          : 2018-12-14 dato          : 2018-12-14
 ---- ----
 +
  
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/oystein_lothe_970247_2018-11-19_2019-12-10_oslo.txt · Sist endret: 2018/12/20 08:25 av Ingrid Dale Bjørdal