soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:pal_furnes_976074_2018-09-20_2021-10-20_fauske_2019-12-04

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:pal_furnes_976074_2018-09-20_2021-10-20_fauske_2019-12-04 [2019/12/04 14:57] (nåværende versjon)
Åge Grønbech Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Pål Furnes 
 +ressursnummer: 976074 
 +gyldigfra    : 2018-09-20 
 +gyldigtil    : 2021-10-20 
 +sted         : Fauske 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togleder (varighet 37 mnd.) - kode 552 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Åge Grønbech 
 +dato         : 2019-12-04 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/pal_furnes_976074_2018-09-20_2021-10-20_fauske_2019-12-04.txt · Sist endret: 2019/12/04 14:57 av Åge Grønbech