soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:per_jorgen_hagen_906983_2020-09-24_2023-10-24_oslo_trafikkstyringssentral_ertms_2020-09-25

Endre

type:
sikkerhetstjeneste
ressursnummer:
906983
gyldigfra:
2020-09-24
gyldigtil:
2023-10-24
sted:
Oslo trafikkstyringssentral ERTMS
emnevalg:
Kontrollprøve for togleder med ERTMS (varighet 37 mnd.) - kode 574
resultat:
Bestått
signatur:
Henrik Hejll Jensen
dato:
2020-09-25
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/per_jorgen_hagen_906983_2020-09-24_2023-10-24_oslo_trafikkstyringssentral_ertms_2020-09-25.txt · Sist endret: 2020/09/25 11:15 av Henrik Hejll Jensen