soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:ragnhild_berit_hesjedal_970850_2018-10-31_2021-11-30_tsst_2019-01-08

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:ragnhild_berit_hesjedal_970850_2018-10-31_2021-11-30_tsst_2019-01-08 [2019/01/08 14:30] (nåværende versjon)
Ingvild Kjersti Ulvik Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Ragnhild Berit Hesjedal 
 +ressursnummer:​ 970850 
 +gyldigfra ​   : 2018-10-31 
 +gyldigtil ​   : 2021-11-30 
 +sted         : TSST 
 +emnevalg ​    : Kontrollprøve for togleder (varighet 37 mnd.) - kode 552 
 +resultat ​    : Bestått 
 +signatur ​    : Ingvild Kjersti Ulvik 
 +dato         : 2019-01-08 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/ragnhild_berit_hesjedal_970850_2018-10-31_2021-11-30_tsst_2019-01-08.txt · Sist endret: 2019/01/08 14:30 av Ingvild Kjersti Ulvik