soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:siri_karette_knudsen_976063_2018-10-03_2019-12-03_trondheim

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:siri_karette_knudsen_976063_2018-10-03_2019-12-03_trondheim [2018/12/19 10:16]
Daniel Raknes [Data entry]
soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:siri_karette_knudsen_976063_2018-10-03_2019-12-03_trondheim [2018/12/20 08:42] (nåværende versjon)
Ingrid Dale Bjørdal [Data entry]
Linje 6: Linje 6:
 ressursnummer : 976063 ressursnummer : 976063
 gyldigfra     : 2018-10-03 gyldigfra     : 2018-10-03
-gyldigtil     : 2019-12-03+gyldigtil     : 2020-01-03
 sted          : Trondheim sted          : Trondheim
 emnevalg      : Kompetansedag for togekspeditør og driftsoperatør (varighet 15 mnd.) - kode 575 emnevalg      : Kompetansedag for togekspeditør og driftsoperatør (varighet 15 mnd.) - kode 575
Linje 13: Linje 13:
 dato          : 2018-12-17 dato          : 2018-12-17
 ---- ----
 +
  
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/siri_karette_knudsen_976063_2018-10-03_2019-12-03_trondheim.txt · Sist endret: 2018/12/20 08:42 av Ingrid Dale Bjørdal