soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:stig_baumeyer_980538_2018-10-03_2018-12-03_tr

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:stig_baumeyer_980538_2018-10-03_2018-12-03_tr [2018/12/19 10:08]
Daniel Raknes [Data entry]
soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:stig_baumeyer_980538_2018-10-03_2018-12-03_tr [2018/12/20 08:39]
Ingrid Dale Bjørdal [Data entry]
Linje 6: Linje 6:
 ressursnummer : 980538 ressursnummer : 980538
 gyldigfra     : 2018-10-03 gyldigfra     : 2018-10-03
-gyldigtil     : 2018-12-03+gyldigtil     : 2020-01-03
 sted          : TR sted          : TR
 emnevalg      : Kompetansedag for Txp emnevalg      : Kompetansedag for Txp
Linje 13: Linje 13:
 dato          : 2018-12-17 dato          : 2018-12-17
 ---- ----
 +
  
  
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/stig_baumeyer_980538_2018-10-03_2018-12-03_tr.txt · Sist endret: 2018/12/20 08:40 av Ingrid Dale Bjørdal