soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:sven_harald_engen_981342_2019-11-27_2022-12-27_drammen_2020-02-08

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:sven_harald_engen_981342_2019-11-27_2022-12-27_drammen_2020-02-08 [2020/02/08 12:38] (nåværende versjon)
Eivind Langørgen Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Sven Harald Engen 
 +ressursnummer: 981342 
 +gyldigfra    : 2019-11-27 
 +gyldigtil    : 2022-12-27 
 +sted         : Drammen 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for driftsoperatør - kode 579 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Eivind Langørgen 
 +dato         : 2020-02-08 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/sven_harald_engen_981342_2019-11-27_2022-12-27_drammen_2020-02-08.txt · Sist endret: 2020/02/08 12:38 av Eivind Langørgen