soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:terje_erdal_909596_2019-01-01_2099-12-31_tss_bergen_2019-04-15

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:terje_erdal_909596_2019-01-01_2099-12-31_tss_bergen_2019-04-15 [2019/04/15 10:41] (nåværende versjon)
Morten Grønland Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Terje Erdal 
 +ressursnummer: 909596 
 +gyldigfra    : 2019-01-01 
 +gyldigtil    : 2099-12-31 
 +sted         : TSS Bergen 
 +emnevalg     : Operativ tjenestegjøring (varighet fra registrert dato til 31.12.2099) - kode 576 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Morten Grønland 
 +dato         : 2019-04-15 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/terje_erdal_909596_2019-01-01_2099-12-31_tss_bergen_2019-04-15.txt · Sist endret: 2019/04/15 10:41 av Morten Grønland