soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:tor_christian_togstad_980505_2020-09-18_2023-10-18_oslo_2020-09-18

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:tor_christian_togstad_980505_2020-09-18_2023-10-18_oslo_2020-09-18 [2020/09/18 10:30] (nåværende versjon)
Anders Christopher Meyer Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Tor Christian Togstad 
 +ressursnummer: 980505 
 +gyldigfra    : 2020-09-18 
 +gyldigtil    : 2023-10-18 
 +sted         : Oslo 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togekspeditør (varighet 37 mnd.) - kode 553 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Anders Christopher Meyer 
 +dato         : 2020-09-18 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/tor_christian_togstad_980505_2020-09-18_2023-10-18_oslo_2020-09-18.txt · Sist endret: 2020/09/18 10:30 av Anders Christopher Meyer