soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:torbjorn_tallaksen_901399_2019-11-20_2022-12-20_oslo_2020-12-16

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:torbjorn_tallaksen_901399_2019-11-20_2022-12-20_oslo_2020-12-16 [2020/12/16 12:19] (nåværende versjon)
Eivind Langørgen Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Torbjørn Tallaksen 
 +ressursnummer: 901399 
 +gyldigfra    : 2019-11-20 
 +gyldigtil    : 2022-12-20 
 +sted         : Oslo 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togekspeditør (varighet 37 mnd.) - kode 553 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Eivind Langørgen 
 +dato         : 2020-12-16 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/torbjorn_tallaksen_901399_2019-11-20_2022-12-20_oslo_2020-12-16.txt · Sist endret: 2020/12/16 12:19 av Eivind Langørgen