soknader:strekningskunnskap:soknader:anita_brown_970652_stillverk_sundland_2019-09-02_2099-12-31_2019-09-02

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:strekningskunnskap:soknader:anita_brown_970652_stillverk_sundland_2019-09-02_2099-12-31_2019-09-02 [2019/09/23 09:15] (nåværende versjon)
Helge Saastadhagen Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:6._dokumentasjon_av_strekningskunnskap
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ======
 + 
 +---- dataentry ----
 +type         : strekningskunnskap
 +navn         : Anita Brown
 +ressursnummer: 970652
 +tss          : Stillverk Sundland
 +gyldigfra    : 2019-09-02
 +gyldigtil    : 2099-12-31
 +emnevalg     : Sundland - kode T177
 +resultat     : Bestått
 +sensora      : Gunnar A. Løvold
 +sensorb      : Ragnar Sørensen
 +signatur     : Helge Saastadhagen
 +dato         : 2019-09-02
 +----
  
soknader/strekningskunnskap/soknader/anita_brown_970652_stillverk_sundland_2019-09-02_2099-12-31_2019-09-02.txt · Sist endret: 2019/09/23 09:15 av Helge Saastadhagen