soknader:strekningskunnskap:soknader:christian_olsen_980504_tss_stavanger_2019-11-08_2099-12-31_2019-11-08

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:strekningskunnskap:soknader:christian_olsen_980504_tss_stavanger_2019-11-08_2099-12-31_2019-11-08 [2019/11/08 12:33] (nåværende versjon)
Morten Grønland Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:6._dokumentasjon_av_strekningskunnskap
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ======
 + 
 +---- dataentry ----
 +type         : strekningskunnskap
 +navn         : Christian Olsen
 +ressursnummer: 980504
 +tss          : TSS Stavanger
 +gyldigfra    : 2019-11-08
 +gyldigtil    : 2099-12-31
 +emnevalg     : Trafikkstyring Trafikk sør/vest Stavanger(TSSS) - kode T103
 +resultat     : Bestått
 +sensora      : Arne Rønhovde
 +sensorb      : Terje Erdal
 +signatur     : Morten Grønland
 +dato         : 2019-11-08
 +----
  
soknader/strekningskunnskap/soknader/christian_olsen_980504_tss_stavanger_2019-11-08_2099-12-31_2019-11-08.txt · Sist endret: 2019/11/08 12:33 av Morten Grønland