soknader:strekningskunnskap:soknader:elin_rakbjorg_905379_eina_2018-05-01_2099-12-31_2020-06-12

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:strekningskunnskap:soknader:elin_rakbjorg_905379_eina_2018-05-01_2099-12-31_2020-06-12 [2020/06/12 09:05] (nåværende versjon)
øyvind Bottilsrud Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:6._dokumentasjon_av_strekningskunnskap
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ======
 + 
 +---- dataentry ----
 +type         : strekningskunnskap
 +navn         : Elin Rakbjørg
 +ressursnummer: 905379
 +tss          : Eina
 +gyldigfra    : 2018-05-01
 +gyldigtil    : 2099-12-31
 +emnevalg     : Togekspedisjon Eina - kode T122
 +resultat     : Bestått
 +sensora      : Morten Svastuen
 +sensorb      : .
 +signatur     : øyvind Bottilsrud
 +dato         : 2020-06-12
 +----
  
soknader/strekningskunnskap/soknader/elin_rakbjorg_905379_eina_2018-05-01_2099-12-31_2020-06-12.txt · Sist endret: 2020/06/12 09:05 av øyvind Bottilsrud