soknader:strekningskunnskap:soknader:jostein_espelund_lofgren_901429_sundland_2020-04-09_2099-12-31_2020-04-14

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:strekningskunnskap:soknader:jostein_espelund_lofgren_901429_sundland_2020-04-09_2099-12-31_2020-04-14 [2020/04/14 09:43] (nåværende versjon)
Helge Saastadhagen Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:6._dokumentasjon_av_strekningskunnskap
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ======
 + 
 +---- dataentry ----
 +type         : strekningskunnskap
 +navn         : Jostein Espelund Løfgren
 +ressursnummer: 901429
 +tss          : Sundland
 +gyldigfra    : 2020-04-09
 +gyldigtil    : 2099-12-31
 +emnevalg     : Sundland - kode T177
 +resultat     : Bestått
 +sensora      : Sven Harald Engen
 +sensorb      : Jostein Schjølberg
 +signatur     : Helge Saastadhagen
 +dato         : 2020-04-14
 +----
  
soknader/strekningskunnskap/soknader/jostein_espelund_lofgren_901429_sundland_2020-04-09_2099-12-31_2020-04-14.txt · Sist endret: 2020/04/14 09:43 av Helge Saastadhagen