soknader:strekningskunnskap:soknader:maria_mac_queen_tadesse_975028_tss_kristiansand_2019-04-30_2099-12-31_2019-04-30

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:strekningskunnskap:soknader:maria_mac_queen_tadesse_975028_tss_kristiansand_2019-04-30_2099-12-31_2019-04-30 [2019/04/30 11:13] (nåværende versjon)
Lars Yngvar Øyna Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:6._dokumentasjon_av_strekningskunnskap
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ======
 + 
 +---- dataentry ----
 +type         : strekningskunnskap
 +navn         : Maria Mac Queen Tadesse
 +ressursnummer: 975028
 +tss          : TSS Kristiansand
 +gyldigfra    : 2019-04-30
 +gyldigtil    : 2099-12-31
 +emnevalg     : Trafikkstyring Trafikk sør/vest Kristiandsand(TSSK) - kode T104
 +resultat     : Bestått
 +sensora      : Lars Yngvar Øyna
 +sensorb      : Morten Grønland
 +signatur     : Lars Yngvar Øyna
 +dato         : 2019-04-30
 +----
  
soknader/strekningskunnskap/soknader/maria_mac_queen_tadesse_975028_tss_kristiansand_2019-04-30_2099-12-31_2019-04-30.txt · Sist endret: 2019/04/30 11:13 av Lars Yngvar Øyna