soknader:strekningskunnskap:soknader:torleif_haugteig_965875_trondheim_nord_2020-06-11_2099-06-11_2020-06-11

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:strekningskunnskap:soknader:torleif_haugteig_965875_trondheim_nord_2020-06-11_2099-06-11_2020-06-11 [2020/06/18 14:15] (nåværende versjon)
Ingvild Kjersti Ulvik Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:6._dokumentasjon_av_strekningskunnskap
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ======
 + 
 +---- dataentry ----
 +type         : strekningskunnskap
 +navn         : Torleif Haugteig
 +ressursnummer: 965875
 +tss          : Trondheim/Nord
 +gyldigfra    : 2020-06-11
 +gyldigtil    : 2099-06-11
 +emnevalg     : Trafikkstyring Trafikk øst Hamar(TTSH) - kode T106
 +resultat     : Bestått
 +sensora      : Henning Helgesen
 +sensorb      : Roger Venner
 +signatur     : Ingvild Kjersti Ulvik
 +dato         : 2020-06-11
 +----
  
soknader/strekningskunnskap/soknader/torleif_haugteig_965875_trondheim_nord_2020-06-11_2099-06-11_2020-06-11.txt · Sist endret: 2020/06/18 14:15 av Ingvild Kjersti Ulvik