soknader:strekningskunnskap:start

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
soknader:strekningskunnskap:start [2018/12/18 10:26]
Daniel Raknes
soknader:strekningskunnskap:start [2018/12/18 10:26] (nåværende versjon)
Daniel Raknes
Linje 2: Linje 2:
  
 ---- datatable ---- ---- datatable ----
-cols    : %pageid%, navn, ressursnummer, tss, gyldigfra, gyldigtil, emnevalg, resultat, sensora, sensorb, sted, signatur, dato +cols    : %pageid%, navn, ressursnummer, tss, gyldigfra, gyldigtil, emnevalg, resultat, sensora, sensorb, signatur, dato 
-headers : ..., Navn, Ressursnummer, TSS, Gyldig fra, Gyldig til, Emnevalg, Resultat, Sensor 1, Sensor 2, Sted, Signatur, Dato+headers : ..., Navn, Ressursnummer, TSS, Gyldig fra, Gyldig til, Emnevalg, Resultat, Sensor 1, Sensor 2, Signatur, Dato
 filter  : type = strekningskunnskap filter  : type = strekningskunnskap
 and     : navn != and     : navn !=
 sort    : navn sort    : navn
 ---- ----
soknader/strekningskunnskap/start.txt · Sist endret: 2018/12/18 10:26 av Daniel Raknes