soknader:utdanning_innen_trafikkstyring:soknader:vidar_martinussen_905360_2018-12-11_2099-12-11

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
soknader:utdanning_innen_trafikkstyring:soknader:vidar_martinussen_905360_2018-12-11_2099-12-11 [2018/12/18 10:14]
Daniel Raknes [Data entry]
soknader:utdanning_innen_trafikkstyring:soknader:vidar_martinussen_905360_2018-12-11_2099-12-11 [2019/01/23 14:39] (nåværende versjon)
Ingrid Dale Bjørdal [Data entry]
Linje 8: Linje 8:
 gyldigtil     : 2099-12-11 gyldigtil     : 2099-12-11
 sted          : Jernbaneskolen Grorud sted          : Jernbaneskolen Grorud
-emnevalg      : Eksamen i grunnleggende trafikkstyring for togleder (trafikklederutdanning) - kode 581104+emnevalg      : Eksamen i grunnleggende trafikkstyring for togleder (trafikklederutdanning) - kode 52110
 eksamen       : Bestått eksamen       : Bestått
 eksaminator   : Tormod Aasheim eksaminator   : Tormod Aasheim
Linje 16: Linje 16:
 dato          : 2018-12-11 dato          : 2018-12-11
 ---- ----
 +
  
soknader/utdanning_innen_trafikkstyring/soknader/vidar_martinussen_905360_2018-12-11_2099-12-11.1545124498.txt.gz · Sist endret: 2018/12/18 10:14 av Daniel Raknes