soknader:utdanning_innen_trafikkstyring:start

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
soknader:utdanning_innen_trafikkstyring:start [2018/11/28 14:18]
Daniel Raknes
soknader:utdanning_innen_trafikkstyring:start [2018/12/18 10:16] (nåværende versjon)
Daniel Raknes
Linje 2: Linje 2:
  
 ---- datatable ---- ---- datatable ----
-cols    : %pageid%, navn, ressursnummer, gyldigfra, gyldigtil, sted, emnevalg, eksamen_er, eksaminator, sensora, sensorb, signatur +cols    : %pageid%, navn, ressursnummer, gyldigfra, gyldigtil, sted, emnevalg, eksamen_er, eksaminator, sensora, sensorb, signatur, dato 
-headers : ..., Navn, Ressursnummer, Gyldig fra, Gyldig til, Sted, Emnevalg, Eksamen er, Eksaminator, Sensor 1, Sensor 2, Signatur+headers : ..., Navn, Ressursnummer, Gyldig fra, Gyldig til, Sted, Emnevalg, Eksamen er, Eksaminator, Sensor 1, Sensor 2, Signatur, Dato
 filter  : type = utdanning_innen_trafikkstyring filter  : type = utdanning_innen_trafikkstyring
 and     : navn != and     : navn !=
 sort    : navn sort    : navn
 ---- ----
soknader/utdanning_innen_trafikkstyring/start.txt · Sist endret: 2018/12/18 10:16 av Daniel Raknes