soknader:utdanning_innen_trafikkstyring:template

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Neste revisjon
Forrige revisjon
soknader:utdanning_innen_trafikkstyring:template [2018/11/21 15:49]
Daniel Raknes opprettet
soknader:utdanning_innen_trafikkstyring:template [2018/12/18 10:11] (nåværende versjon)
Daniel Raknes
Linje 1: Linje 1:
-====== Endre søknad ======+====== Endre ======
    
 ---- dataentry ---- ---- dataentry ----
 type         : utdanning_innen_trafikkstyring type         : utdanning_innen_trafikkstyring
 navn         : ##Navn:## navn         : ##Navn:##
-arbeidsgiver : ##Arbeidsgiver:## +ressursnummer: ##Ressursnummer:## 
-ressursnummer: ##Ressursnummer (kun for ansatte i Bane NOR):## +gyldigfra   : ##Gyldig fra:## 
-sertifikatkode : ##Sertifikatkode:## +gyldigtil   : ##Gyldig til:## 
-datofagbrev : ##Dato for fagbrev:## +sted         : ##Sted:##  
-personalansvarligleder : ##Personalansvarlig leder:## +emnevalg     : ##Emnevalg:##  
-epost : ##e-post:## +eksamen_er   : ##Eksamen er:##  
-sted : ##Sted:##  +eksaminator  : ##Eksaminator:##  
-dato : ##Dato:## +sensora      : ##Sensor 1:## 
-signatur : ##Signatur:##+sensorb      : ##Sensor 2:## 
 +signatur     : ##Signatur:## 
 +dato         : ##Dato:##
 ---- ----
soknader/utdanning_innen_trafikkstyring/template.1542811760.txt.gz · Sist endret: 2018/11/21 15:49 av Daniel Raknes