Dispensasjonssøknader fra kompetansekrav


På grunn av mangel på kurs i første halvår 2020, er det ikke kapasitet til å håndtere alle dispensasjonene individuelt. Det er derfor utarbeidet en egen midlertidig løsning for innsending av dispensasjonssøknader som vil effektivisere dispensasjonshåndteringen i denne perioden. Lenke til denne løsningen er: https://trv.banenor.no/kursdisp

Her kan du søke om dispensasjon fra kompetansekrav eller resertifisering som sluttkontrollør. Du kan også sjekke status for din søknad.

For å skrive inn en ny søknad, velg "Opprett søknad".

NB: Hvis du får melding om at det er fare for phishing ved mottak av e-post fra applikasjonen, kan du høyreklikke på linjen øverst på skjermen og godta Teknisk regelverk som trygg avsender.