Dispensasjonssøknader fra kompetansekrav

Her kan du søke om dispensasjon fra kompetansekrav eller resertifisering som sluttkontrollør, godkjenner av spor og leder for nøytralisering. Du kan også sjekke status for din søknad.

NB! Personvernerklæringen er oppdatert, se "Spørsmål og svar" under.


For å skrive inn en ny søknad, velg "Opprett søknad".

På grunn av de rådende omstendigheter gjennomføres følgende tiltak:

Følgende gjelder alle signalkontrollører:

Følgende gjelder alle godkjennere av spor:


NB: Hvis du får melding om at det er fare for phishing ved mottak av e-post fra applikasjonen, kan du høyreklikke på linjen øverst på skjermen og godta Teknisk regelverk som trygg avsender.