Dispensasjonssøknader fra kompetansekrav

Her kan du søke om dispensasjon fra kompetansekrav eller resertifisering som sluttkontrollør. Du kan også sjekke status for din søknad.

For å skrive inn en ny søknad, velg "Opprett søknad".

På grunn av de rådende omstendigheter gjennomføres følgende tiltak:

Følgende gjelder alle signalkontrollører:

Sertifiseringer som er relevante for kontrollvirksomhet i signalfaget og har utløpsdato 11.3.2020 – 11.9.2020 forlenges med 180 dager.

Signalkontrollører som omfattes vil få utløpsdatoen forlenget i kompetanseregistreringssytemet Modula dB.

Følgende gjelder alle sveisesertifiseringer og ledere for nøytralisering:

Sertifisering for skinnesveisere gjelder uansett ut hvert kalenderår. Ev. utgåtte sertifikater i 2019 kan håndteres ved dispensasjonssøknader på vanlig måte.

Følgende gjelder alle godkjennere av spor:

Alle utløpsdatoer i perioden 11.3.2020 – 11.9.2020 forlenges med 180 dager.


NB: Hvis du får melding om at det er fare for phishing ved mottak av e-post fra applikasjonen, kan du høyreklikke på linjen øverst på skjermen og godta Teknisk regelverk som trygg avsender.