Frequently Asked Question

Hvor lang behandlingstid kan man forvente?
Last Updated 8 years ago

Vi har som mål å behandle dispensasjonssøknaden i løpet av 20 dager.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!