Frequently Asked Question

Hvordan får jeg tilgang til søknader som er sendt inn av andre?
Last Updated 7 years ago

For å få tilgang til å behandle søknader som andre har sendt inn må eier endres. For å endre dette må det sendes inn en e-post til «Teknisk regelverk» hvor man angir søknadsnummer og hvem som skal være ny eier av søknaden. Du vil motta en e-post i fra oss når dette er i orden.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!