Frequently Asked Question

Hvordan redigerer jeg returnerte søknader?
Last Updated 9 months ago

  1. Klikk på "Sjekk søknadsstatus" på forsiden
  2. Sett inn epostadresse og dispensasjonsnummer (epostadressen kan kun være til den som er oppført som eier av søknaden)
  3. Klikk på "Send meg tilgangslenke på epost"
  4. Klikk på lenken i mottatt epost
  5. Klikk "Rediger" i øverste høyre del
  6. Klikk "Oppdater" etter at du har endret innholdet i feltene

Please Wait!

Please wait... it will take a second!