Innholdsfortegnelse

Samling EH - Elektro høyspenning


Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-AAK-0000-01

Åk

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utgjevningsfobindelse mot spor/jordleder
Kommentar Utgjevningsforbindelse ringes ut
Dokumentreferanse Jording
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1022

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at konsoll er tilskrudd
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1023

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sikringsjern hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1025

Arbeidsbeskrivelse Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert)
Kommentar
Dokumentreferanse Kontaktledning, Vedlikehold, Beskyttelsesskjerm
Intervall 60
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at åk ligger i horisontalplan (for Type 1-3 og 10-14)
Kommentar
Dokumentreferanse Teknisk regelverk, Vedlikehold, Åk
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at åk har korrekt bue oppover (for Type 1-3 og 10-14)
Kommentar
Dokumentreferanse Teknisk regelverk, Vedlikehold, Åk
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller åk for rust
Kommentar
Dokumentreferanse Kontaktledning, Vedlikehold, Rust
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller åk-konsoller for rust
Kommentar
Dokumentreferanse Kontaktledning, Vedlikehold, Rust
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller minimumsavstand til spormidt for hengeramme/hengemast
Kommentar
Dokumentreferanse Tverrsnitt E - (1275 + d3 (mm))
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller hengemast for rust
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller minimumsavstand til spormidt for hengeramme/hengemast
Kommentar
Dokumentreferanse Tverrsnitt E - (1275 + d3 (mm))
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utgjevningsfobindelse mot spor/jordleder
Kommentar Utgjevningsforbindelse ringes ut
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-ASK-0000-01

Avskjerming og gjerding mot høyspenning

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller alle gjerder/skjermer mot høyspenningsanlegg for skader og defekter
Kommentar Når gjerdet ikke tilfredsstiller formålet det er gjerdet for, skal vedlikehold utføres
Dokumentreferanse FEF_§8-5_Sikkerhetstiltak for master i kontaktledningsanlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne
Kommentar
Dokumentreferanse Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav, Skilt og FEF_§2-12_ Advarselskilt og merking
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder
Kommentar Utjevningsforbindelse ringes ut
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-M

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-AUT-0000-01

Autotransformator (AT)

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller oljenivå i transformatorkasse/ekspansjonstank. Etterfyll ved behov.
Kommentar
Dokumentreferanse EB.800106-000
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Nødfrakoblingstest i unormal drift
Kommentar Kontroller utjevningsfobindelse mot samleskinne
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller oljetemperatur
Kommentar
Dokumentreferanse EB.800106-000
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller lufttørke
Kommentar
Dokumentreferanse EB.800106-000
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Rengjøring ved behov
Kommentar
Dokumentreferanse EB.800106-000
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller oljegrop for oljesøl
Kommentar
Dokumentreferanse EB.800106-000
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller transformatorkasse for skade
Kommentar
Dokumentreferanse EB.800106-000
Intervall 240
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller gjennomføringer for skade og lekkasjer
Kommentar
Dokumentreferanse EB.800106-000
Intervall 240
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller olje i transformator (Oljeanalyse)
Kommentar
Dokumentreferanse EB.800106-000
Intervall 240
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller gassvakt
Kommentar
Dokumentreferanse EB.800106-000
Intervall 240
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-BAR-0000-01

Bardun

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bardun med festeanordning for skade
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sikringsjern hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bardun for rust
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Rust
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bardunisolator
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-BAR-0000-02

Strever i stål

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller strever for ytre skade
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sikringsjern hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller strever for rust
Kommentar
Dokumentreferanse Rust
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-BAR-0000-03

Strever i tre

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller strever for ytre skade
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sikringsjern hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller strever for råte
Kommentar
Dokumentreferanse Råte
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-BKT-0000-01

EH Skilt - Kjørende Personell

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller teknisk tilstand for skilt og markeringsstolper
Kommentar Vurder behov for utbedring av skilt og rengjøring. Vurder refleksevne.
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Vedlikehold
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-BKT-0000-02

EH Skilt - Advarsel

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Skilt og FEF_§2-12_ Advarselskilt og merking
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Vurdere behov for ny skilting langs linja
Kommentar Vurdere behov for ny skilting langs spor grunnet 3. parts endringer langs linja.
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Skilt og FEF_§2-12_ Advarselskilt og merking
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-BRO-0000-01

Brannkontroll - Inergenanlegg (Gass)

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstand på brannslukningsanlegg
Kommentar Utføres i henhold til tekniske krav for type apparat. I kontrollen inngår tilgjengelighet og funksjon.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av brannslukningsanlegg
Kommentar Det skal henge skilt/merke på gitt plassering. Vurder behov for utbedring, rengjøring og refleksevne.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar Sjekkliste i henhold til type anlegg må ligge til grunn for service avtale. Signeres av entreprenør etter utført kontroll.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-BRY-0000-01

Effektbryter Siemens 3AF 9244 / 3AH4 754-4

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utkobling på signal fra NFK
Kommentar Skal fungere
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller indikering av bryterstilling til fjernkontrollanlegg
Kommentar Skal fungere
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller inn- og utkobling på signal fra kontrollanlegg
Kommentar Skal fungere
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller avbrenningsmerke
Kommentar Avbrenningsmerke skal være synlig
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Loggfør antall koblinger
Kommentar Antall koblinger skal registreres i Maximo
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av bryter og manøvermekanisme
Kommentar Inspeksjon ihht driftsinstruksjon
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Rengjør vakuumkammer og isolatorer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller vakuumkammer
Kommentar Vakuumtest skal ikke indikere lavt isolasjonsnivå, det vil si at strømmen skal være mindre enn 0,3 mA.
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fjær med fjærtrekk for slitasje
Kommentar Fjærtrekket bør byttes ved stor slitasje.
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Mål slaglengde på kontaktor. Gjennomføres på angitt intervall og minst for hver 10000 koblinger
Kommentar Bør være 16 -1mm, skal være mindre enn 18 med mer
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Mål bryterens kontaktmotstand
Kommentar Overgangsmotstand bør være mindre enn 70 microOhm målt ved 400A.
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Mål fraslagsegentid
Kommentar Standard: 60 +5, -10 msMed hurtigkondensator: 15 +2 ms
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Mål tilslagsegentid
Kommentar Standard: 75 +5, -10 ms
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Kontroller motor for fjærspenning
Kommentar Skal spenne fjæren på mindre enn 15 sekund
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at forigling løper jevnt
Kommentar Forriglingen skal stemme overens med bevegelsen av bryterkontaktene
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Mål motstand i foriglings-krets
Kommentar Bør være 0 Ohm
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1160

Arbeidsbeskrivelse Mål låsehake toleranser (ved innkobling)
Kommentar Utløsende krav: S1 = 1,9+-0,2mm, S2 = 0,7 +-0,2mm Smøring ved behov
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1170

Arbeidsbeskrivelse Mål låsehake toleranser (ved utlegging)
Kommentar Utløsende krav: S1 = 1,9+-0,2mm, S2 = 0,7 +-0,2mm Smøring ved behov
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1180

Arbeidsbeskrivelse Kontroller nullspenningsutløsning
Kommentar Legg ut manøverspenning for gjeldende bryter og bryteren skal falle
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1190

Arbeidsbeskrivelse Test av antipump-funksjon
Kommentar Pumping skal ikke forekomme
Dokumentreferanse
Intervall 144
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1200

Arbeidsbeskrivelse Kontroller til- og fraslagsmagnet
Kommentar Skal fungere
Dokumentreferanse
Intervall 144
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1210

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilslagsdemping
Kommentar Dempingen skal hindre mekanisk skade av bryteren
Dokumentreferanse
Intervall 144
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1220

Arbeidsbeskrivelse Mål tilslagsklinkens vandring
Kommentar Skal være 2,5 mm +/- 0,5 mm
Dokumentreferanse
Intervall 144
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1230

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fraslagsklinke
Kommentar Skal fungere
Dokumentreferanse
Intervall 144
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1240

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ledninger
Kommentar Skal være hele og uskadde
Dokumentreferanse
Intervall 144
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1250

Arbeidsbeskrivelse Kontroller låseblikk og splittpinne
Kommentar Skal være hele, uskadde og på plass
Dokumentreferanse
Intervall 144
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1260

Arbeidsbeskrivelse Rengjør og smør alle bevegelige deler og kontroller splittpinner
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 144
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-BRY-0000-02

Skillebryter

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller håndbetjent manøverenhet for skade (hvis montert).
Kommentar Skal klare å manøvrere bryteren
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1025

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjevningsforbindelse for manuelt manøverhåndtak (hvis montert).
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for skade og defekter
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1035

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skilt for bryterstilling og skilt for bryter navn og nummer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kontaktflate for slitasje og skade
Kommentar Overgangsmotstand bør være mindre en 70 microOhm målt ved 400A. Hvis bryter er koblet med last, må kontaktflater kontrolleres.
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1045

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kontakttrykk/inngrep for bryter
Kommentar Skal være større enn leverandørens krav
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Rengjør og smør kontaktflatene med smørefett
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling
Kommentar Krav til isolasjonsavstand er 270 mm.
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1071

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sekvens ved kjøring av bryter
Kommentar Skal være ihht leverandørens krav
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Smør håndbetjent manøverenhet (hvis montert)
Kommentar Bryteren bør ikke være tung å betjene
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Rengjøring av isolator ved behov
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for tegn på aldring
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skilt for bryterstilling og skilt for bryter navn og nummer
Kommentar Følg leverandørens krav
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-BRY-0000-03

Lastskillebryter

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller håndbetjent manøverenhet for skade (hvis montert).
Kommentar Skal klare å manøvrere bryteren
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1025

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjevningsforbindelse for manuelt manøverhåndtak (hvis montert).
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for skade og defekter
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1035

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skilt for bryterstilling og skilt for bryter navn og nummer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kontaktflate for slitasje og skade
Kommentar Overgangsmotstand bør være mindre en 70 microOhm målt ved 400A. Hvis bryter er koblet med last, må kontaktflater kontrolleres.
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1045

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kontakttrykk/inngrep for bryter
Kommentar Skal være større enn leverandørens krav
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Rengjør og smør kontaktflatene med smørefett
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling
Kommentar Skal være større enn 270 mm.
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sekvens ved kjøring av bryter
Kommentar Skal være ihht leverandørens krav
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Rengjøring av isolator ved behov
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for tegn på aldring
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Utfør manøverkontroll sammen med manøverenheten som en enhet
Kommentar Følg leverandørens krav
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-BRY-0000-04

Jordslutter

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller håndbetjent manøverenhet for skade (hvis montert).
Kommentar Skal klare å manøvrere bryteren
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelsen mellom jordslutter og skinne.
Kommentar Kontinuitetstest skal tilfredsstilles
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1025

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjevningsforbindelse for manuelt manøverhåndtak (hvis montert).
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for skade og defekter
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1035

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skilt for bryterstilling og skilt for bryter navn og nummer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kontaktflate for slitasje og skade
Kommentar Overgangsmotstand bør være mindre en 70 microOhm målt ved 400A. Hvis bryter er koblet med last, må kontaktflater kontrolleres.
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1045

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kontakttrykk/inngrep for bryter
Kommentar Skal være i henhold til leverandørens krav
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Rengjør og smør kontaktflatene med smørefett
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling
Kommentar Skal være større enn 270 mm.
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1071

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sekvens ved kjøring av bryter
Kommentar Skal være ihht leverandørens krav
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller inngrep på jordingskniv
Kommentar Skal være ihht leverandørens krav
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Smør håndbetjent manøverenhet (hvis montert).
Kommentar Bryteren bør ikke være tung å betjene
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsprøve mekanisk forrigling
Kommentar Hvis maskin har forrigling på håndbetjent manøverenhet
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Rengjøring av isolator ved behov
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for tegn på aldring
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Utfør manøverkontroll sammen med manøverenheten som en enhet
Kommentar Følg leverandørens krav
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-BRY-0000-05

Prøvebryterkrets

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kontaktflater på prøvebryter
Kommentar Overgangsmotstand bør være mindre en 70 microOhm målt ved 400A.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller gange på prøvebryter. Smøres ved behov.
Kommentar Prøvebryteren skal kunne kobles inn og ut
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sekvens for inn/utkobling av prøvebryter
Kommentar Skal koble med korrekt sekvens, forriglinger skal fungere
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Mål motstand i prøvebryterkrets
Kommentar Bør være 640 Ohm +- 10%
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-BRY-0000-06

Bryter ABB Safe pluss

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Visuell sjekk av anlegget med tanke på renhold og skadedyr (gjelder også hele høyspent rommet).
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av manometer (SF6 gass). Grønn sektor = ok, rød sektor = koblingsforbud.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skilt for bryterstilling og skilt for bryternavn og -nummer.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Test fjernbetjening av bryter fra driftssentral, med kontroll av stillingsindikering til driftssentral
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Sjekk de kapasitive indikeringene med tilhørende VIM lamper
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Manuell betjening av bryter, med kontroll av lokal stillingsindikering
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Motorbetjening av bryter lokalt, med kontroll av lokal stillingsindikering
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av diverse verneinnstillinger
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av: diverse relèinnstillinger
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse V-modulen bør også kobles, og utløsespole Y1 sjekkes.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Sett strøm på testviklingene på kabelstrømtrafoene, og sjekk at releet tripper bryteren på innstilt verdi
Kommentar REF 615 er et protectionrelè som føler på strøm og spenning via sensorer i kabelgjennomføringene på V-feltet ditt., og vil trippe bryteren ved gitte verdier.
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Smør mekanismer med STX Power Up olje
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-BRY-0000-07

Brannkontroll - Bryter (Jordslutter)

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller håndbetjent manøverenhet for skade (hvis montert).
Kommentar Skal klare å manøvrere bryteren
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelsen mellom jordslutter og skinne
Kommentar Kontinuitetstest skal tilfredsstilles
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjevningsforbindelse for manuelt manøverhåndtak (hvis montert).
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for skade og defekter
Kommentar JD 542 kap. 15
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skilt for bryterstilling og skilt for bryter navn og nummer
Kommentar Skal klare å manøvrere bryteren
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kontaktflate for slitasje og skade
Kommentar Overgangsmotstand bør være mindre en 70 microOhm målt ved 400A. Hvis bryter er koblet med last, må kontaktflater kontrolleres.
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kontakttrykk/inngrep for bryter
Kommentar Skal være i henhold til leverandørens krav
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Rengjør og smør kontaktflatene med smørefett
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling
Kommentar Skal være større enn 270 mm.
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sekvens ved kjøring av bryter
Kommentar Skal være ihht leverandørens krav
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller inngrep på jordingskniv
Kommentar Skal være ihht leverandørens krav
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Smør håndbetjent manøverenhet (hvis montert).
Kommentar Bryteren bør ikke være tung å betjene
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsprøve mekanisk forrigling
Kommentar Hvis maskin har forrigling på håndbetjent manøverenhet
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Rengjøring av isolator ved behov
Kommentar JD 542 kap. 15
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for tegn på aldring
Kommentar JD 542 kap. 15
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Utfør manøverkontroll sammen med manøverenheten som en enhet
Kommentar Følg leverandørens krav
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-BRY-0000-08

Brannkontroll - Bryter (Seksjoneringsbryter)

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller håndbetjent manøverenhet for skade (hvis montert).
Kommentar Skal klare å manøvrere bryteren
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1025

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjevningsforbindelse for manøverhåndtak (hvis montert).
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for skade og defekter
Kommentar JD 542 kap. 15
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1035

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skilt for bryterstilling og skilt for bryter navn og nummer
Kommentar Skal klare å manøvrere bryteren
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kontaktflate for slitasje og skade
Kommentar Overgangsmotstand bør være mindre en 70 microOhm målt ved 400A. Hvis bryter er koblet med last, må kontaktflater kontrolleres.
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1045

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kontakttrykk/inngrep for bryter
Kommentar Skal være større enn leverandørens krav
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Rengjør og smør kontaktflatene med smørefett
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontoller isolasjonsavstand i ut-stilling
Kommentar Krav til isolasjonsavstand er 270 mm.
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1071

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sekvens ved kjøring av bryter
Kommentar Skal være ihht leverandørens krav
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Smør håndbetjent manøverenhet (hvis montert).
Kommentar Bryteren bør ikke være tung å betjene
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Rengjøring av isolator ved behov
Kommentar JD 542 kap. 15
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for tegn på aldring
Kommentar JD 542 kap. 15
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Utfør manøverkontroll sammen med manøverenheten som en enhet
Kommentar Følg leverandørens krav
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-BRY-0000-09

Bryter Eaton Xiria E

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Visuell sjekk av anlegget med tanke på renhold og skadedyr (gjelder også hele høyspent rommet).
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av fuktabsorberende middel og vakuum(indikator skal være lys blå)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skilt for bryterstilling og skilt for bryternavn og -nummer.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Test fjernbetjening av bryter fra driftssentral, med kontroll av stillingsindikering til driftssentral
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Visuell kontroll av spenningsdeteksjon.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder
Kommentar Utjevningsforbindelse ringes ut
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Manuell betjening av bryter, med kontroll av lokal stillingsindikering
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Motorbetjening av bryter lokalt, med kontroll av lokal stillingsindikering
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av diverse verneinnstillinger
Kommentar Se FDV Xiria E koblingsanlegg. Servicekontrakt anbefales
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av: diverse relèinnstillinger
Kommentar Se FDV Xiria E koblingsanlegg. Servicekontrakt anbefales
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-F

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-BRY-0000-10

Bryter RM6 med vern Flair21D

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroll for skader
Kommentar
Dokumentreferanse 07897073EN01
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Rengjøring av panel og jordingsdeksel
Kommentar Panellen rengjøres med en klut, dekselet rengjøres med en svamp og vann
Dokumentreferanse 07897073EN02
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Batteribytte
Kommentar
Dokumentreferanse 07897073EN03
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse O/C operasjoner for bevegelige deler
Kommentar
Dokumentreferanse 07897073EN04
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-BSU-0000-01

Brannkontroll - Brannslokkingsutstyr

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at brannslukningsapparat er plassert på angitt sted
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av brannslukningsapparat
Kommentar Det skal henge skilt/merke på gitt plassering. Vurder behov for utbedring, rengjøring og refleksevne.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilgjengelighet og synlighet
Kommentar Brannslukningsapparat skal være lett tilgjengelig og godt synlig.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bruksanvisning
Kommentar Bruksanvisning skal vende ut i rommet og være leselig.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at brannslukkeren ikke har synlig skader
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller trykkindikator
Kommentar Trykket skal være på det grønne feltet.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sikringsplinten og plombering
Kommentar Sikringsplinten skal være intakt og plombert.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at dato for kontroll/service ikke er utgått
Kommentar Se etikett på slokkeren.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slukkeren
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Pulverslukkeren snus på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek
Kommentar Skal kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-BSU-0000-03

Brannkontroll - Brannslokkingsutstyr B

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller vekt av slukkemiddelet
Kommentar Kontrollen skal dokumenteres og utføres av en sertifisert/godkjent person.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Utfør test av trykkindikator
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller apparatet for utvendige skader og korrosjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller etikett
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller betjeningsmekanismer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utløpsdysen
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller pulverets flyktighet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller slange
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller plombering av brannslukkeren
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar Sjekkliste i henhold til type apparat må ligge til grunn for service avtale. Signeres av entreprenør etter utført kontroll.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-BSU-0000-04

Brannkontroll - Brannslokkingsutstyr C

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Tømming/kontroll av slokkerens slokkemiddel
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Innvendig korrosjonskontroll
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Trykksetting av ny drivgass
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller vekt av slukkemiddelet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Utfør test av trykkindikator
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller apparatet for utvendige skader og korrosjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller etikett
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller betjeningsmekanismer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utløpsdysen
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller pulverets flyktighet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller slange
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller plombering av brannslukkeren
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar Sjekkliste i henhold til type apparat må ligge til grunn for service avtale. Signeres av entreprenør etter utført kontroll.
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-DSE-0000-01

Dødseksjon

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for skade og defekter
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller horisontal isolasjonsavstand mellom ledningsparter
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Seksjonering
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Rengjør isolator ved behov
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for tegn på aldring
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller statisk isolasjonsavstand mellom konstruksjoner
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Seksjonering
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-IMP-0000-01

Filterimpedans/ PAK

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at det ikke er skader på fundament som kan føre til løs filterimpedans.
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller for oljelekkasje på impedans. Hvis det er tegn til lekkasje/svetting, bør man vurdere om impedansen har for liten kapasitet og bør byttes.
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at kabler og tilkoblinger til impedansen er uten skade.
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1035

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at kablene er festet til svillen og at innfestingen er fagmessig utført (ES-oppgave)
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at kasse og isolatorbeskyttelse er uten synlige skader.
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller alle bolter for ytre skade/deformasjon. Ved mistanke om fare for tretthetsbrudd bør bytt boltene byttes.
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller for manglende kontaktfett på alle tilkoblingspunkter. Hvis det er tegn på manglende kontaktfett skal bolter løsnes, kontaktflater rengjøres og nytt fett påføres.
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at alle muttere og bolter er godt tilskrudd. Ikke dra i for hardt!
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at kabelsko sitter godt på kabelen ved å trekke i kabelen.
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at kabler er hele/ikke skadet. Vær spesielt oppmerksom på kabler som ligger inntil hverandre.
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at kablene er festet til svillen og at innfestingen er fagmessig utført.
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller behov for å rengjøre isolatorene. Utfør elektrovask ved behov.
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-JDA-0000-01

Jordingsapparat

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Utfør kontroll av apparatet i hht STY-600502 Internkontrollhåndbok Energi kap 10 kontrollpliktig utstyr
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-JDA-0000-02

Brannkontroll - Jordingsapparat

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av jordingsapparat
Kommentar Kontrolleres av godkjent personell i henhold til forskrift (FEF)
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av betjeningsstang
Kommentar Kontrolleres av godkjent personell i henhold til forskrift (FEF)
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroll og funksjonstest av spenningstester
Kommentar Kontrolleres av godkjent personell i henhold til forskrift (FEF)
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-JEL-0000-01

Jordelektrode

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Mål jordingsanleggets overgangsmotstand
Kommentar
Dokumentreferanse https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-20-1626#KAPITTEL_3_Jordingssystem
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-JOR-0000-01

Langsgående jordleder

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordingsforbindelser til skinne. Hvis forbindelse fra mast til jordleder krysser spor må denne kontrolleres årlig
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordingsforbindelser til konstruksjoner
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordlederen
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tverrforbindelser mellom jordledere
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Måle overgangsmotstand til jord
Kommentar
Dokumentreferanse https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-20-1626#KAPITTEL_3_Jordingssystem
Intervall 120
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordingsforbindelser til skinne
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-JOR-0000-02

Seksjonert jordleder

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordingsforbindelser til skinne. Hvis forbindelse fra mast til jordleder krysser spor må denne kontrolleres årlig.
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordingsforbindelser til konstruksjoner
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller seksjonering av konstruksjoner
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordlederen
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tverrforbindelser mellom jordledere
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Måle overgangsmotstand til jord
Kommentar
Dokumentreferanse https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-20-1626#KAPITTEL_3_Jordingssystem
Intervall 120
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordingsforbindelser til skinne
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning
Intervall ES
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-JSK-0000-01

Jordskinne

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Utfør visuell kontroll
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Etterdra bolter med moment
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-KON-0000-01

Kondensatorbatterianlegg

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller batteri. Mål syrevekt
Kommentar Fyll vann og rengjør ved behov
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Foreta kapasitetstest av batteri
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsteste styreutrustning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller 230V fordeling
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder
Kommentar Utjevningsforbindelse ringes ut
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Rengjør kondensatorbatteri
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Momenttrekking av forbindelser i kondensatorbatteri
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller demperreaktorsats
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Mål avstand på gnistgap
Kommentar Avstanden er avhengig av spenningsnivå og skal være ihht leverandørens spesifikasjoner
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller gnistgap for skade
Kommentar Skal ikke ha avbrenning
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilkopling til jordelektrode
Kommentar Skal være hel og feilfri. Gjelder for gnistgap som benyttes som overspenningsvern.
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder
Kommentar Utjevningsforbindelse ringes ut
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-KTL-0000-01

Kontaktledning

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller horisontal posisjon midt i spennet (A- og C-mål)
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Sjekk og eventuelt mål punktslitasje på kontakttråd
Kommentar Grenseverdier for trådtykkelse:
- 6,4 mm (80 mm2 Cu ETP)
- 7,45 mm (100 mm2 Cu FRHC, 100mm2 CuAg0,10)
- 8,23 mm (120 mm2 CuAg0,10)
- 7,5 mm (80 mm2 Cu, 8-tallsprofil)
- 7,45 mm ( 100 mm2 Cu, 8-tallsprofil)
Dokumentreferanse JD542_5H_Kontakttrådslitasje
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller strømstiger
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller strømbruer
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller hengetråd for skeivstilling og skade
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bæreline for skade
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1055

Arbeidsbeskrivelse Kontroller avstand til omgivelsene (vegetasjon og konstruksjoner)
Kommentar
Dokumentreferanse FEF_§6-4_Avstander, kryssinger og nærføringer
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller avstander til kryssing/nærføringer
Kommentar
Dokumentreferanse FEF_§8-4_og_§6-4
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fritt profil for strømavtaker
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller dynamisk isolasjonsavstand
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning_
https://trv.banenor.no/wiki/Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Isolasjonskoordinering_og_overspenningsbeskyttelse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller høyde i parallellfelt
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller statisk isolasjonsavstand
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning_
https://trv.banenor.no/wiki/Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Isolasjonskoordinering_og_overspenningsbeskyttelse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Kontroller E-mål
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning_
https://trv.banenor.no/wiki/Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Profiler_og_minste_tverrsnitt_figur_5.10_og_5.11
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Kontroller klemmefritt rom i sporveksel
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Måle strekk i Y-line (System 20 og 25) eller U-mål (System 35)
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Kontroller horisontal posisjon midt i spennet (A- og C-mål)
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1170

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fritt profil for strømavtaker
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1180

Arbeidsbeskrivelse Kontroller E-mål
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning_
https://trv.banenor.no/wiki/Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Profiler_og_minste_tverrsnitt_figur_5.10_og_5.11
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1190

Arbeidsbeskrivelse Kontroller klemmefritt rom i sporveksel
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-KTL-0000-02

Kontaktledning Overtemperaturkontroll

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Overtemperaturkontroll av kontakttråd med forbindelser
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Overtemperaturkontroll av endemuffer for kabler til KL
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Overtemperaturkontroll av skjøtemuffer for kabler til KL
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Overtemperaturkontroll av returleder med nedføring
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Overtemperaturkontroll av koblinger til sugetransformator
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Overtemperaturkontroll av forbindelser til kondensatorbatteri
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Overtemperaturkontroll av koblinger til bi-forbrukstransformator
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Overtemperaturkontroll av koblinger til filterimpedanse
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-KTL-0000-03

Kontaktledning Målevognkjøring

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller dynamisk horisontal plassering av kontakttråd
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller høydeendringer i kontakttråd (stigning/fall)
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller lave krefter
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller høye krefter
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller middelkraft
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller posisjonering av kontakttråd i parallellfelt
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-KTL-0000-04

Avspenning lodd inkludert fix- og fastavspenning

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for skade og defekter
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1032

Arbeidsbeskrivelse Kontroller og smør loddhjul
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1035

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ledningsvandring for avspenning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller avstand mellom loddhjul og stoppemekanisme
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller balansearmens posisjon
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1055

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1056

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sikringsjern hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fiksavspenning med Z-line
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fastavspenning
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Rengjøring av isolator ved behov
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for tegn på aldring
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller avspenning for rust
Kommentar JD 542 kap.4
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Rust
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-KTL-0000-05

Avspenning Fjær inkludert fix- og fastavspenning

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for skade og defekter
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1032

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fjær i fjæravspenning
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1035

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ledningsvandring for avspenning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller balansearmens posisjon
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1045

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1046

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sikringsjern hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fiksavspenning med Z-line
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fastavspenning
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Rengjøring av isolator ved behov
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for tegn på aldring
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller avspenning for rust
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Rust
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-KTL-0000-06

Avspenning Hydraulikk inkludert fix- og fastavspenning

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ledningsstrammer for lekasjer
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for skade og defekter
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1035

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ledningsvandring for avspenning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller balansearmens posisjon
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1045

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1046

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sikringsjern hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fiksavspenning med Z-line
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fastavspenning
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Rengjøring av isolator ved behov
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for tegn på aldring
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller avspenning for rust
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Rust0
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-KTL-0000-07

Avspenning Gass inkludert fix- og fastavspenning

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ledningsstrammer for lekasjer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for skade og defekter
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1035

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ledningsvandring for avspenning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller balansearmens posisjon
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1045

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1046

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sikringsjern hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fiksavspenning med Z-line
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fastavspenning
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Rengjøring av isolator ved behov
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for tegn på aldring
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller avspenning for rust
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Rust
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-LED-0000-01

Mate-, Forsterknings-, Forbigangs- og AT-ledninger (Ledning EH)

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller avstand til omgivelsene (vegetasjon og konstruksjoner)
Kommentar
Dokumentreferanse Avstander, kryssinger og nærføringer
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ledning for skade
Kommentar
Dokumentreferanse Linjebefaring
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller traverser
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller avspenningsjern
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mate-,_forsterknings-_og_forbigangsledning
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for skade og defekter
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller avstander til kryssing/nærføringer
Kommentar
Dokumentreferanse Avstander, kryssinger og nærføringer
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1065

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Rengjøring av isolator ved behov
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for tegn på aldring
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-LED-0000-02

Returleder

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller returleder for skade
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller returkabel med koblinger for skade
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tverrforbinder for skade
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller avspenningsjern
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller returnedføringer inkludert klembrett og sportilkoblinger
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for skade og defekter
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1085

Arbeidsbeskrivelse Kontroller avstand til omgivelsene (vegetasjon og konstruksjoner)
Kommentar JD 542 kap. 8
Dokumentreferanse https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-20-1626#KAPITTEL_4_Avstander, kryssinger og nærføringer
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller returleders høyde over marken
Kommentar JD 542 kap. 12
Dokumentreferanse https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-20-1626#KAPITTEL_5_Avstander, hinder ved kryssinger og nærføringer til kontaktledningsanlegget
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller nærføring til 15 kV
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller returleders høyde ved planoverganger
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Kontroller avstander til kryssing/nærføringer
Kommentar JD 540 kap. 4, JD 542 kap. 4, 8 og 12
Dokumentreferanse https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-20-1626#KAPITTEL_5_Avstander, hinder ved kryssinger og nærføringer til kontaktledningsanlegget
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1125

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Rengjøring av isolator ved behov
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for tegn på aldring
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Kontroller klembrett og sportilkoblinger
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-LED-0000-03

Mate-, Forsterknings-, Forbigangs- og AT-Kabler (Kabler EH)

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kabel for skade
Kommentar
Dokumentreferanse https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-20-1626#KAPITTEL_3_Utstyr_og_kabler
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontoller kabelfester
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Banestr%C3%B8mforsyning/Vedlikehold/Kabler
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller kabelbeskyttelser
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator for skade og defekter
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Banestr%C3%B8mforsyning/Vedlikehold/Kabler
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller endemuffer for skader og defekter
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Banestr%C3%B8mforsyning/Vedlikehold/Kabler
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller oljenivå i kabel
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Banestr%C3%B8mforsyning/Vedlikehold/Kabler
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Rengjøring av isolator og endemuffer ved behov
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolator og endemuffer for aldring
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-MAN-0000-01

Manøvermaskin

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skilt med bryternummer inn/ut
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at endebrytere indikerer korrekt
Kommentar Skal indikere korrekt stilling i riktig posisjon for bryter (lokalt og fjernt)
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjevningsforbindelse for manøvermaskin og bryterstang til beskyttelsesleder
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Rengjør og smør lager og drev til manøvermotor
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller manøverstang for utbøying
Kommentar Monter stangføring etter anvisning fra driftsleder
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller slaglengde på manøverenhet
Kommentar Slaglengde justeres iht. leverandørbeskrivelse
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller funksjon på manøvermaksin (nær/fjern)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1075

Arbeidsbeskrivelse Utfør manøverkontroll sammen med kontaktledningsbryter som en enhet.
Kommentar Følg leverandørens krav
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsprøve forigling (Hvis montert)
Kommentar Forriglingen mot fjern- og lokalmanøver skal fungere
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-MAN-0000-02

Brannkontroll - Manøvermaskin

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skilt med bryternummer inn/ut
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at endebrytere indikerer korrekt
Kommentar Skal indikere korrekt stilling i riktig posisjon for bryter (lokalt og fjernt)
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjevningsforbindelse for manøvermaskin og bryterstang til beskyttelsesleder
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Rengjør og smør lager og drev til manøvermotor
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller manøverstang for utbøying
Kommentar Monter stangføring etter anvisning fra driftsleder
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller slaglengde på manøverenhet
Kommentar Slaglengde justeres iht. leverandørbeskrivelse
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller funksjon på manøvermaksin (nær/fjern)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsprøve forigling (Hvis montert)
Kommentar Forriglingen mot fjern- og lokalmanøver skal fungere
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-MAS-0000-01

Mast Tre

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mast for ytre skade. Aktivitet bør utføres om våren grunnet skade fra brøyting.
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Mekaniske konstruksjoner, Tremaster
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller topphette på mast
Kommentar JD 542 kap. 7
Dokumentreferanse Vedlikehold, Mekaniske konstruksjoner, Tremaster
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller helling av mast
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Mekaniske konstruksjoner, Tremaster og JD 540 Vedlegg 5b Tabell 53 bl.1
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mast for uvedkommende gjenstander
Kommentar Vedlikehold, Mekaniske konstruksjoner, Maste
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Skilt
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjevningsfobindelse mot spor/jordleder
Kommentar Utjevningsforbindelse ringes ut
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Jording
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1051

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bardun med festeanordning for skade, hvis bardun er montert
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold/Mekaniske kontruksjoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1052

Arbeidsbeskrivelse Kontroller strever for yttre skade, hvis strever er montert
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold/Mekaniske kontruksjoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mast for overbelastning
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold/Mekaniske konstruksjoner, Master
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fjellbolter, stag og innfesting i mast
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert)
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, beskyttelsesskjerm og Prosjektering, Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler
Intervall 60
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1081

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling, hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå J
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1082

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sikringsjern, hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mast for råte
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Råte
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller spir i mast (hvis montert)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1101

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bardun for rust, hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Rust
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1102

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bardunisolator, hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse Isolatorer
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1103

Arbeidsbeskrivelse Kontroller strever for rust, hvis strever i stål er montert
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Rust
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1104

Arbeidsbeskrivelse Kontroller strever for råte, hvis strever i tre er montert
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Råte
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utgjevningsfobindelse mot spor/jordleder
Kommentar Utgjevningsforbindelse ringes ut
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Jording
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-MAS-0000-02

Mast Stål

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mast for ytre skade. Aktivitet bør utføres om våren grunnet skade fra brøyting.
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Mekaniske konstruksjoner, Master
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller klatrevern (hvis montert)
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Klatrevern
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mast for uvedkommende gjenstander
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Mekaniske konstruksjoner, Master
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Mekaniske konstruksjoner, Master og FEF_§8-5_Sikkerhetstiltak for master i kontaktledningsanlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utgjevningsfobindelse mot spor/jordleder
Kommentar Utgjevningsforbindelse ringes ut
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Jording
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1041

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bardun med festeanordning for skade, hvis bardun er montert
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold/Mekaniske kontruksjoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1042

Arbeidsbeskrivelse Kontroller strever for yttre skade, hvis strever er montert
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold/Mekaniske kontruksjoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller fundamentbolter og innfesting
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Rust
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mast for overbelastning
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Mekaniske konstruksjoner, Master
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert)
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Beskyttelsesskjerm
Intervall 60
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1071

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling, hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå J
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1072

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sikringsjern, hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller helling av mast
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Mekaniske konstruksjoner, Stål og betongmaster
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller betongfundament for riss og forvitring
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Mekaniske konstruksjoner, Fundamenter
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mast for rust
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Rust
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller spir i mast (hvis montert)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1111

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bardun for rust, hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Rust
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1112

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bardunisolator, hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse Isolatorer
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1113

Arbeidsbeskrivelse Kontroller strever for rust, hvis strever i stål er montert
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Rust
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1114

Arbeidsbeskrivelse Kontroller strever for råte, hvis strever i tre er montert
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Råte]]
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utgjevningsfobindelse mot spor/jordleder
Kommentar Utgjevningsforbindelse ringes ut
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Jording
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-MAS-0000-03

Mast Betong

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mast for ytre skade. Aktivitet bør utføres om våren grunnet skade fra brøyting.
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Mekaniske konstruksjoner, Master
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mast for uvedkommende gjenstander
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Mekaniske konstruksjoner, Master
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Mekaniske konstruksjoner, Master, Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Skilt og FEF_§8-5_Sikkerhetstiltak for master i kontaktledningsanlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utgjevningsforbindelse mot spor/jordleder
Kommentar Utgjevningsforbindelse ringes ut
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Jording
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1031

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bardun med festeanordning for skade, hvis bardun er montert
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold/Mekaniske kontruksjoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1032

Arbeidsbeskrivelse Kontroller strever for yttre skade, hvis strever er montert
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold/Mekaniske kontruksjoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mast for overbelastning
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Mekaniske konstruksjoner, Master
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert)
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Beskyttelsesskjerm
Intervall 60
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1061

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at konsoll ikke er ute av stilling, hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå J
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1062

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sikringsjern, hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller helling av mast
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Mekaniske konstruksjoner, Stål- og betongmaster og JD 540 Vedlegg 5b Tabell 53 bl.1
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller betongmast for riss og forvitring
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Mekaniske konstruksjoner, Stål- og betongmaster
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller spir i mast (hvis montert)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1091

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bardun for rust, hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Rust
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1092

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bardunisolator, hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse Isolatorer
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1093

Arbeidsbeskrivelse Kontroller strever for rust, hvis strever i stål er montert
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Rust
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1094

Arbeidsbeskrivelse Kontroller strever for råte, hvis strever i tre er montert
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Råte]]
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utgjevningsfobindelse mot spor/jordleder
Kommentar Utgjevningsforbindelse ringes ut
Dokumentreferanse Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Jording
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-MAS-0000-04

Hengemast

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mast for ytre skade. Aktivitet bør utføres om våren grunnet skade fra brøyting.
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1005

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjevningsforbindelse mot spor/jordleder
Kommentar
Dokumentreferanse Jording
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller helning av mast.
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mast for uvedkommende gjenstander
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller advarsels- og nummerskilt for skade og refleksevne
Kommentar
Dokumentreferanse Kontatkledning, Generelle tekniske krav, Skilt og Skilt, Plassering av skilt langs sporet, Vedlikehold
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bolter og innfesting
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mast for overbelastning
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller beskyttelsesskjerm (hvis montert)
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller betongfundament for riss og forvitring (gjelder tunnel)
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Mekaniske_konstruksjoner
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mast for rust
Kommentar
Dokumentreferanse https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen
 

EH-MSP-0000-01

Målespenn kontakttrådslitasje

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Mål generell slitasje på kontakttråd
Kommentar Grenseverdier for trådtykkelse:
- 8,3 mm (80mm2 Cu ETP)
- 9,2mm (100mm2 Cu FRCH, 100mm2 CuAg0, 10)
- 10,14 mm (120 mm2 CuAg0,10)
- 9,1 mm (80 mm2 Cu, 8-tallsprofil
- 9,15 mm (100 mm2 Cu, 8-tallsprofil)
DokumentreferanseKontaktledning
Intervall 120
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-NFK-0000-01

Nødfrakoblingsutrustning Utløserfunksjon (Elkraftsentralen)

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av NFK fra togleder
Kommentar Ved skarp test skal strekningen være spenningsløs i løpet av 3 sekunder. Ved funksjonstest skal det indikeres at kommando er gitt til riktige effektbrytere. Husk å stille tilbake tidsreleet til 5 minutter dersom dette er endret.
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-NFK-0000-02

Nødfrakoblingsutrustning Hvilestrømsløyfe (Elkraftsentralen)

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontrollavles strøm i hvilestrømsløyfe fra elkraftsentral
Kommentar Bør være 12+-1 mA og skal være 12+-2 mA
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av nødfrakobling ved X-ing
Kommentar Ved skarp test skal strekningen være spenningsløs i løpet av 3 sekunder.Ved funksjonstest skal det indikeres at kommando er gitt til riktige effektbrytere
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Nødfrakoblingstest i unormal drift
Kommentar Ved skarp test skal strekningen være spenningsløs i løpet av 3 sekunder.Ved funksjonstest skal det indikeres at kommando er gitt til riktige effektbrytere.
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-NFK-0000-03

Nødfrakoblingsutrustning Tonesignalsløyfe

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av nødfrakobling ved X-ing)
Kommentar Ved skarp test skal strekningen være spenningsløs i løpet av 3 sekunder.Ved funksjonstest skal det indikeres at kommando er gitt til riktige effektbrytere.
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Nødfrakoblingstest i unormal drift
Kommentar Ved skarp test skal strekningen være spenningsløs i løpet av 3 sekunder.Ved funksjonstest skal det indikeres at kommando er gitt til riktige effektbrytere
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Mål rele i fellesutrustning (tid, strøm, spenning)
Kommentar Skal fungere ihht relekort. Intervall på 72 mnd forutsetter at rele manøvrers hver måned gjennom en funksjonstest
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-NFK-0000-04

Nødfrakoblingsutrustning Utløserfunksjon (Signal)

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller vannivå på (åpent) batteri
Kommentar Skal være over topplatene
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller batteri for skade og rengjør ved behov
Kommentar Bør ikke være lekkasje, dårlige forbindelser eller irring.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Mål ladespenning på batteri
Kommentar Blybatteri (åpne): Skal være minimum 1,8 V per celle.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Foreta kapasitetstest av batteri
Kommentar Skal være minimum 80 % av merkeytelse
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Mål CTC-rele (tid, strøm, spenning). Intervall er satt mht rele uten polduk.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-NFK-0000-05

Nødfrakoblingsutrustning Utløserfunksjon (Tele)

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at NFK utløserknapper fungerer
Kommentar Skal fungere uten treghet. Dersom rengjøring og smøring ikke er tilstrekkelig nytter, skal knappen byttes.
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-NFK-0000-07

Nødfrakoblingsutrustning Hvilestrømsløyfe (BaneEnergi)

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Mål utløserele (tid, strøm, spenning)
Kommentar Skal falle når sløyfestrømmen er mindre enn 5 mA.
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Mål rele i fellesutrustning (tid, strøm, spenning)
Kommentar Skal fungere ihht relekort. Intervall på 72 mnd forutsetter at rele manøvrers hver måned gjennom en funksjonstest
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-OVR-0000-01

Overspenningsvern Gnistgap

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Mål avstand på gnistgap
Kommentar Avstanden er avhengig av spenningsnivå og skal være ihht leverandørens spesifikasjoner
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller gnistgap for skade
Kommentar Skal ikke ha avbrenning
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilkopling til jordelektrode
Kommentar Skal være hel og feilfri. Gjelder for gnistgap som benyttes som overspenningsvern.
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-OVR-0000-02

Overspenningsvern Ventilavleder

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ventilavleder for skade
Kommentar Skal være uten skade
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Les av antall strømgjennomganger via telleverk for ventilavleder med telleverk.
Kommentar Bør ikke være utsatt for flere strømgjennomganger enn hva leverandøren anbefaler. Kontroller også om alder overstiger leverandørens anbefalinger
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilkopling til jordelektrode
Kommentar Skal være hel og feilfri
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Kari Nygaard Pedersen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EH-OVR-0000-03

Overspenningsvern Nullpunktsikring

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller for skade
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010