Generiske arbeidsrutiner - Elektro lavspenning

AR nummer Beskrivelse Navn Dato
EL-LYS-0000-01 Belysning - Arealbelysning HMA 2015.01.01
EL-LYS-0000-02 Belysning - Nødlys/tunnelbelysning HMA 2017.08.22
EL-LYS-0000-06 LED-Belysning HMA 2015.01.01
EL-VKA-0000-01 Varmekabelanlegg HMA 2016.06.20
EL-FSP-0000-01 Fordelingsskap HMA 2017.08.22
EL-FSP-0000-02 Fordelingsskap - Termografering HMA 2015.12.10
EL-FSP-0000-07 Fordelingsskap - Jordfeilkontroll HMA 2016.06.20
EL-FSP-0000-09 Fordelingsskap - Jordfeilkontroll (For hovedfordeling bygget etter 1991) HMA 2016.11.25
EL-RES-0000-01 Strømforsyng(hjelpekraft) - Reservestrømsggregat HMA 2015.01.01
EL-UPS-0000-01 Strømforsyng(hjelpekraft) - UPS HMA 2015.01.01
EL-UPS-0000-02 Strømforsyng(hjelpekraft) - UPS, mindre kritisk utstyr HMA 2016.08.09
EL-UPS-0000-05 UPS – Avbruddsfri strømforsyning, m forlenget batterilevetid HMA 2020.05.04
EL-SEL-0000-01 Øvrige installasjoner: SEL - Ventilasjon HMA 2015.01.01
EL-SEL-0000-05 Øvrige installasjoner: SEL - Brannventilasjon HMA 2015.01.01
EL-SEL-0000-02 Øvrige installasjoner: SEL - Hevebru HMA 2015.01.01
EL-SEL-0000-03 Øvrige installasjoner: SEL - Svingskive HMA 2015.01.01
EL-SEL-0000-04 Øvrige installasjoner: SEL - Bygningsinstallasjoner HMA 2016.06.07
EL-SEL-0000-15 Øvrige installasjoner: SEL - Pumper HMA 2016.08.09
EL-SEL-0000-16 Øvrige installasjoner: SEL - Etter leverandørens anbefalinger HMA 2016.08.09
EL-SVG-0000-01 Sporvekselvarme, Gruppeskap SVEH 2021.05.12
EL-SVG-0000-05 Sporvekselvarme, Gruppeskap - Termografering SVEH 2021.06.25
EL-SVG-0000-07 Sporvekselvarme, Gruppeskap - Jordfeilkontroll (For hovedfordeling bygget etter 1991) SVEH 2022.11.10
EL-SVG-0000-09 Sporvekselvarme, Gruppeskap - Jordfeilkontroll HMA 2016.06.20
EL-SVV-0000-01 Sporvekselvarme, Komponenter i veksel SVEH 2022.10.11
EL-JEL-0000-01 Jordelektrode HMA 2017.12.07
EL-SEL-0000-14 Revisjon av vifter HMA 2015.11.30
EL-SRO-0000-01 Funksjonstest av SRO anlegg HMA 2015.11.30
EL-UNS-0000-01 Understasjon HMA 2015.11.30
EL-TRF-0000-04 Distribusjonstransformator HMA 2016.08.04
EL-BRO-0000-01 BRANNKONTROLL-Brannvannsanlegg, styring styring Ulvintunnelen HMA 2017.04.21
EL-SEL-0000-17 Spesielle installasjoner-Tunnelventilasjon HMA 2017.04.21
EL-JSK-0000-01 Jordingsskinne (EL-JSK) HMA 2019.02.26
EL-DPO-0000-01 Brannkontroll - Motorstyrt dør/port HMA 2019.01.16
EL-BAT-0000-01 Brannkontroll - Batteribank for nødlys/tunnelbelysning HMA 2019.06.05
EL-BAT-0000-02 Brannkontroll - Batteriutladetest - sikre rom HMA 2019.06.05
EL-BAT-0000-03 Batteribytte 3 år SVEH 2022.03.25
EL-BAT-0000-04 Batteribytte 6 år SVEH 2022.03.25
EL-BAT-0000-05 Batteribytte 10 år SVEH 2022.03.25
EL-BAT-0000-06 Batteribytte 12 år SVEH 2022.03.25
EL-BRO-0000-02 Brannkontroll - Inergenanlegg (Gass) HMA 2019.06.05
EL-BRO-0000-03 Brannkontroll - Seksjoneringsventil håndstilt HMA 2019.06.05
EL-BRO-0000-04 Brannkontroll - Seksjoneringsventil elektrisk HMA 2019.06.05
EL-BAT-0000-05 Brannkontroll - Motorstyrt dør/port HMA 2019.06.05
EL-BRO-0000-06 Brannkontroll - Brannventilasjon HMA 2019.06.05
EL-BRO-0000-07 Brannkontroll - Røykventilasjon, togtunnel HMA 2019.06.05
EL-BRO-0000-08 Brannkontroll - Overtrykksventilasjon - Rømningstunnel HMA 2019.06.05
EL-BRO-0000-10 Brannkontroll - Overtrykksventilasjon - Sikre rom HMA 2019.06.05
EL-BRO-0000-11 Brannkontroll - Brannvannspumpe HMA 2019.06.05
EL-BSU-0000-01 Brannkontroll - Brannslokkingsutstyr HMA 2019.06.05
EL-BSU-0000-03 Brannkontroll - Brannslokkingsutstyr B HMA 2019.06.05
EL-BSU-0000-04 Brannkontroll - Brannslokkingsutstyr C HMA 2019.06.05
EL-FSP-0000-10 Fordelingsskap - Brannkontroll HMA 2019.06.05
EL-LYS-0000-17 Brannkontroll - Nødbrytere for nødlys HMA 2019.06.05
EL-LYS-0000-18 Brannkontroll - Nødlys/rømningslys med integrert batteri HMA 2019.06.05
EL-LYS-0000-19 Brannkontroll - Nødlys/rømningslys med separat batteri HMA 2019.06.05
EL-LYS-0000-20 Brannkontroll - Nødlys/rømningslys - LED m separat batteri HMA 2019.06.05
EL-LYS-0000-21 Brannkontroll - Nødlys v/ nødutgang og fra sikre rom m integrert batteri HMA 2019.06.05
EL-LYS-0000-22 Brannkontroll - Nødlys v/ nødutgang og fra sikre rom m separat batteri HMA 2019.06.05
EL-LYS-0000-23 Brannkontroll - Ledelys m separat batteri HMA 2019.06.05
EL-LYS-0000-24 Brannkontroll - Tunnelbelysning HMA 2019.06.05
EL-LYS-0000-25 Brannkontroll - Belysning sikre rom HMA 2019.06.05
EL-LYS-0000-26 Brannkontroll - Strobelamper v/ tverrslag/nødutgang HMA 2019.06.05
EL-LYS-0000-27 Brannkontroll - Lysende rømningsskilt HMA 2019.06.05
EL-SEL-0000-32 Brannkontroll - Oppvarming sikre rom HMA 2019.06.05
EL-TRF-0000-01 Brannkontroll - Transformator HMA 2019.06.05
EL-UNS-0000-04 Brannkontroll - Understasjon/RTU HMA 2019.06.05
EL-UPS-0000-24 Brannkontroll - UPS for særskilte brannobjekter HMA 2019.06.05
EL-VEL-0000-01 Brannkontroll - Varmeelement HMA 2019.06.05
EL-TVA-0000-04 Stasjonære togvarmeanlegg u/ PLS HMA 2019.10.11
EL-TVA-0000-05 Stasjonære togvarmeanlegg m/ PLS HMA 2019.10.11
EL-TVP-0000-04 Togvarmepost u/ PLS HMA 2019.10.11
EL-TVP-0000-05 Togvarmepost m/ PLS HMA 2019.10.11