Innholdsfortegnelse

Samling EL - Elektro lavspenning


Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-BAT-0000-01

Brannkontroll - Batteribank for nødlys/tunnelbelysning

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av batteri for nødlys
Kommentar Normalt skal nødlys i tunneler fungere i 2 timer på batteridrift. Lokale analyser kan gi andre (strengere eller mildere) krav.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Utskifting av batteribank for nødlys/UPS
Kommentar Intervall avhengig av type batteri (leverandørens veiledning bør følges) (96-120 mnd)
Dokumentreferanse
Intervall 96
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-BAT-0000-02

Brannkontroll - Batteriutladetest - sikre rom

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Foreta batteriutladetest på backup-batterier i sikre rom
Kommentar Utføres i henhold til tekniske krav for type batteri.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-BRO-0000-05

Brannkontroll - Motorstyrt dør/port

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at motorstyrt dør/port i rømningsvei ikke er blokkert
Kommentar For avvik iverksettes tiltak umiddelbart.
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsteste motorstyrt dør/port i rømningsvei
Kommentar Skal tilfredstille formål. For avvik iverksettes tiltak umiddelbart.
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-BRO-0000-01

BRANNKONTROLL - Brannvannsanlegg, styring ULVINTUNNELLEN

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Automatikk: Funksjonstest av anlegg.
Kommentar Gi startsignal på tavlepanel ved å sette anlegget i modusen «Aktiv», se at ventiler åpner og pumper starter. Etter noen minutter uten forbruk, eller man trykker «Stopp» på tavlepanel, stopper pumpene. Sett anlegget i modus «drenering» og drener rørledningene. Sett til slutt anlegget i modus «Klar»
Dokumentreferanse UEH-24-A-00183, EL.111515
Intervall 4
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1001

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av PLS-styring og operatørpanel
Kommentar Logg inn på OP og se gjennom følgende punkter: 1. Sjekk alarmliste, 2. Se at PT03 er større enn 11,5 bar, 3. Sjekk driftsdata for pumper. Det skal normalt ikke være hyppig drift på pumper dersom brannvannsanlegget ikke har vært i bruk
Dokumentreferanse UEH-24-A-00183, EL.111515
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1002

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av PLS-styring og operatørpanel
Kommentar 1. Kontakter på kabel og kretskort rengjøres, 2. Ettertrekk alle skruterminaler, 3. Hvis PLS er dekket med støv bør den støvsuges.
Dokumentreferanse UEH-24-A-00183, EL.111516
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1003

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av PLS-styring og operatørpanel, samt CPU bytte
Kommentar «1. Backupbatteri CPU byttes. Dersom CPU’en har stått uten 24VDC matespenning over en lengre periode (mer enn 6 mnd.), bør batteriet skiftes når spenningen er gjenopprettet.
Batteriskifte:
1. Åpne batteriluke, 2. Fjern gammelt batteri ved å løsne ledning, 3. Sett inn nytt batteri»
Dokumentreferanse UEH-24-A-00183, EL.111515
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-BRO-0000-02

Brannkontroll - Inergenanlegg (Gass)

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstand på brannslukningsanlegg
Kommentar Utføres i henhold til tekniske krav for type apparat. I kontrollen inngår tilgjengelighet og funksjon.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av brannslukningsanlegg
Kommentar Det skal henge skilt/merke på gitt plassering. Vurder behov for utbedring, rengjøring og refleksevne.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar Sjekkliste i henhold til type anlegg må ligge til grunn for service avtale. Signeres av entreprenør etter utført kontroll.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-BRO-0000-03

Brannkontroll - Seksjoneringsventil håndstilt

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilgjengelighet til seksjoneringsventil på brannvannsledning
Kommentar Seksjoneringsventil skal ikke være tildekket. For avvik iverksettes tiltak umiddelbart.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller funksjon til håndstilt seksjoneringsventil
Kommentar Seksjoneringsventil med håndtak skal fungere i henhold til formål. For avvik iverksettes tiltak umiddelbart.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av seksjoneringsventil
Kommentar Det skal henge skilt/merke på gitt plassering. Vurder behov for utbedring, rengjøring og refleksevne.
Dokumentreferanse FDV-dokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar Er alle bolter og skruforbindelser godt dratt til. Må ha frakobling og løfteutstyr.
Dokumentreferanse FDV-dokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-BRO-0000-04

Brannkontroll - Seksjoneringsventil elektrisk

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilgjengelighet til seksjoneringsventil på brannvannsledning
Kommentar Seksjoneringsventil skal ikke være tildekket. For avvik iverksettes tiltak umiddelbart.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller funksjon til håndstilt seksjoneringsventil
Kommentar Seksjoneringsventil med elektronisk styring skal fungere i henhold til formål. Kontroll skal foretas i samarbeid med linjen. For avvik iverksettes tiltak umiddelbart.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av seksjoneringsventil
Kommentar Det skal henge skilt/merke på gitt plassering. Vurder behov for utbedring, rengjøring og refleksevne.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-BRO-0000-06

Brannkontroll - Brannventilasjon

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsteste ventilasjonsanlegg
Kommentar Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse FDV-dokumentasjon
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Revisjon av ventilasjon
Kommentar Utføres i henhold til tekniske krav.
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-BRO-0000-07

Brannkontroll - Røykventilasjon, togtunnel

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsteste ventilasjonsanlegg for tunnel fra Togleder og Elkraftsentral
Kommentar Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller nødstart av brannventilasjon ved alle nødtablåer
Kommentar Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller luftstrømshastighet [m/sek] ved aktivert brannventilasjon
Kommentar Test gjennomføres i henhold til utarbeide testprosedyrer for aktuelt objekt.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Revisjon av brannventilasjon
Kommentar Utføres i henhold til tekniske krav.
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-BRO-0000-08

Brannkontroll - Overtrykksventilasjon - Rømningstunnel

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsteste ventilasjonsanlegg for tunnel fra Togleder og Elkraftsentral
Kommentar Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller nødstart av brannventilasjon ved alle nødtablåer
Kommentar Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Revisjon av brannventilasjon
Kommentar Utføres i henhold til tekniske krav.
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-BRO-0000-10

Brannkontroll - Overtrykksventilasjon - Sikre rom

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsteste ventilasjonsanlegg for sikre rom
Kommentar Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller nødstart av brannventilasjon ved alle nødtablåer
Kommentar Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Revisjon av brannventilasjon
Kommentar Utføres i henhold til tekniske krav.
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-BRO-0000-11

Brannkontroll - Brannvannspumpe

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller styring/regulering av brannvannspumpe
Kommentar Utføres i henhold til tekniske krav. I kontrollen inngår tilgjengelighet og funksjon. Kontroll skal foretas i samarbeid med linjen/eksterne. For avvik iverksettes tiltak umiddelbart.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-BSU-0000-01

Brannkontroll - Brannslokkingsutstyr

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at brannslukningsapparat er plassert på angitt sted
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller merking av brannslukningsapparat
Kommentar Det skal henge skilt/merke på gitt plassering. Vurder behov for utbedring, rengjøring og refleksevne.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilgjengelighet og synlighet
Kommentar Brannslukningsapparat skal være lett tilgjengelig og godt synlig.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bruksanvisning
Kommentar Bruksanvisning skal vende ut i rommet og være leselig.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at brannslukkeren ikke har synlig skader
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller trykkindikator
Kommentar Trykket skal være på det grønne feltet.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sikringsplinten og plombering
Kommentar Sikringsplinten skal være intakt og plombert.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at dato for kontroll/service ikke er utgått
Kommentar Se etikett på slokkeren.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slukkeren
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Pulverslukkeren snus på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek
Kommentar Skal kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-BSU-0000-03

Brannkontroll - Brannslokkingsutstyr B

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller vekt av slukkemiddelet
Kommentar Kontrollen skal dokumenteres og utføres av en sertifisert/godkjent person.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Utfør test av trykkindikator
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller apparatet for utvendige skader og korrosjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller etikett
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller betjeningsmekanismer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utløpsdysen
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller pulverets flyktighet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller slange
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller plombering av brannslukkeren
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar Sjekkliste i henhold til type apparat må ligge til grunn for service avtale. Signeres av entreprenør etter utført kontroll.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-BSU-0000-04

Brannkontroll - Brannslokkingsutstyr C

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Tømming/kontroll av slokkerens slokkemiddel
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Innvendig korrosjonskontroll
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Trykksetting av ny drivgass
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller vekt av slukkemiddelet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Utfør test av trykkindikator
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller apparatet for utvendige skader og korrosjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller etikett
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller betjeningsmekanismer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utløpsdysen
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller pulverets flyktighet
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller slange
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Kontroller plombering av brannslukkeren
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Rapport/sjekkliste mottatt fra ekstern entreprenør
Kommentar Sjekkliste i henhold til type apparat må ligge til grunn for service avtale. Signeres av entreprenør etter utført kontroll.
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-DPO-0000-01

Brannkontroll - Motorstyrt dør/port

Aktivitetsnr.: 1000

ArbeidsbeskrivelseKontroller at motorstyrt dør/port i rømningsvei ikke er blokkert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall1
MyndighetsnivåH
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

ArbeidsbeskrivelseFunksjonsteste motorstyrt dør/port i rømningsvei
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall1
MyndighetsnivåH
Sportilgang
Type FV

0.1 Aktivitetsnr.: 1020

ArbeidsbeskrivelseRapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall1
MyndighetsnivåL
Sportilgang
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-FSP-0000-01

Fordelingsskap

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at fordelingsskap er rene og fri for synlige skader og lekkasjer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1005

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av jordfeilbryter og jordfeilvarsler - hvis montert
Kommentar Krav jfr. JF.IK – HMS § 5
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller rekkeklemmer/koblingsstykke
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Visuell kontroll av overspenningsvern.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skrusikringer for varmgang. Etterskrues/evt skiftes.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmåling av kurskabel/ stigeledning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1045

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolasjonsmotstand i fordeling ved å spenningsmåle fas jord på inntak. Spenningsnivå skal være mellom 90 og 170 volt
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmåling av inntakskabel
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse Lavspenning_og_22_kV_Jording
Banestrømforsyning_Jording
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1160

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1170

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av merking og dokumentasjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1180

Arbeidsbeskrivelse Effektbrytere over 630 A (åpne brytere) skal testes ved å legge den ut og inn, samt at den skal smøres etter leverandørens anbefaling. Effektbryter under 630 A skal kontrolleres ved å bruke testknapp
Kommentar Etter en eventuell kortslutning skal brytere revideres
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-FSP-0000-02

Fordelingsskap - Termografering

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Termografering av fordelingsskap med utstyr
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-FSP-0000-07

Fordelingsskap - Jordfeilkontroll

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordfeilvarsler hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Dersom jordfeilvarsler ikke er montert; Kontroller isolasjonsmotstand i fordeling ved å spenningsmåle fas jord på inntak. Spenningsnivå skal være mellom 90 og 170 volt.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-FSP-0000-09

Fordelingsskap - Jordfeilkontroll (For hovedfordeling bygget etter 1991)

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordfeilvarsler, jordfeilovervåker eller isolasjonsovervåker hvis montert på anlegg hvor signal fra overvåkningsutstyr ikke er fjernovervåket.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-FSP-0000-10

Fordelingsskap - Brannkontroll

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at fordelingsskap er rene og fri for synlige skader og lekkasjer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller rekkeklemmer/koblingsstykke
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Visuell kontroll av overspenningsvern.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skrusikringer for varmgang. Etterskrues/evt skiftes.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolasjonsmotstand i fordeling
Kommentar Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-JEL-0000-01

Jordelektrode

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse Lavspenning_og_22_kV_Jording
Banestrømforsyning_Jording
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1005

Arbeidsbeskrivelse Visuell kontroll av innfesting av kabelbru I tunell
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Mål overgangsmotstand for jordelektrode for bygninger etc. forskynt fra everk
Kommentar Kontroller overgangsmotstand, sammenlignes mot prosjektert verdi og siste målte, evt. mot krav ihht. Jordfeilstrøm og berøringsspenning.
Dokumentreferanse Lavspenning_og_22_kV_Jording
Banestrømforsyning_Jording
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-JSK-0000-01

Jordingsskinne (EL-JSK)

Aktivitetsnr.: 1000

ArbeidsbeskrivelseUtfør visuell kontroll
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall120
MyndighetsnivåL
SportilgangJ
Type FVTK-V

Aktivitetsnr.: 1010

ArbeidsbeskrivelseEtterdra bolter med moment
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall120
MyndighetsnivåL
SportilgangJ
Type FVTK-V

Aktivitetsnr.: 1020

ArbeidsbeskrivelseKontroller forbindelser mellom jordingsskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall120
MyndighetsnivåL
SportilgangJ
Type FVTK-V

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-LYS-0000-01

Utendørsbelysning / Arealbelysning

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsteste styring for belysning.
Kommentar
Dokumentreferanse Belysning
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1005

Arbeidsbeskrivelse Gruppeskift av lyskilder hvor relevant. Tilpassing av strategi vurderes lokalt.
Kommentar Enkelte lyskilder trenger ikke tilgang på linje.
Dokumentreferanse Vedlikehold_belysning
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Utvendig rengjøring av armaturer
Kommentar Nedsmusset reflektor og skjerm rengjøres ved bytte av lyskilde.
Dokumentreferanse Vedlikehold_belysning
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1021

Arbeidsbeskrivelse Kontroller belysningsmast for skader, og korrosjon eller råte
Kommentar
Dokumentreferanse Vedlikehold_kapittel_4_og_7
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse Lavspenning_og_22_kV_Jording
Banestrømforsyning_Jording
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-LYS-0000-02

Nødlys / tunnelbelysning

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsteste nødbelysning i tunnel og rømningsveier
Kommentar Nødlysanlegget skal kunne slås på lokalt og evt. fjernt (togleder/elkraftsentral)
Dokumentreferanse Belysning
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1005

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av nødbryter for nødlys - hvis montert
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1006

Arbeidsbeskrivelse Kontroller lysende rømningsskilter i tunnel
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av batteri for nødlys (der batteri er montert i armatur)
Kommentar Normalt skal nødlys i tunneler fungere i 2 timer på batteridrift. Lokale analyser kan gi andre (strengere eller mildere) krav.
Dokumentreferanse Belysning
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Utvendig rengjøring av armaturer
Kommentar Armaturer med innvendig smuss bør vurderes erstattet med armatur med bedre IP-grad.
Dokumentreferanse Belysning
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Gruppeskift av lyskilder der det ikke er montert LED
Kommentar Intervall avhengig av type lyskilde
Dokumentreferanse Belysning
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Gruppeskift av batteri for nødlys
Kommentar Intervall avhengig av type batteri (leverandørens veiledning bør følges)
Dokumentreferanse Vedlikehold_belysning
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse Lavspenning_og_22_kV_Jording
Banestrømforsyning_Jording
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-LYS-0000-06

LED-Belysning

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsteste styring for belysning.
Kommentar
Dokumentreferanse Belysning
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1005

Arbeidsbeskrivelse Gruppeskift LED-armaturer.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 180
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Utvendig rengjøring av armaturer
Kommentar Nedsmusset reflektor og skjerm rengjøres ved bytte av lyskilde.
Dokumentreferanse Belysning
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1021

Arbeidsbeskrivelse Kontroller belysningsmast for skader, og korrosjon eller råte
Kommentar
Dokumentreferanse Belysning
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse Lavspenning_og_22_kV_Jording
Banestrømforsyning_Jording
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-LYS-0000-17

Brannkontroll - Nødbrytere for nødlys

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av nødbrytere for nødlys
Kommentar For avvik iverksettes tiltak umiddelbart.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-LYS-0000-18

Brannkontroll - Nødlys/rømningslys med integrert batteri

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsteste nødbelysning i tunnel og rømningsveier
Kommentar Nødlysanlegget skal kunne slås på lokalt og evt. fjernt (togleder/elkraftsentral). For avvik iverksettes tiltak umiddelbart.
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av batteri for nødlys
Kommentar Normalt skal nødlys i tunneler fungere i 2 timer på batteridrift. Lokale analyser kan gi andre (strengere eller mildere) krav.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Utvendig rengjøring av armaturer
Kommentar Armaturer med innvendig smuss bør vurderes erstattet med armatur med bedre IP-grad.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Gruppeskift av lyskilder
Kommentar Intervall avhengig av type lyskilde
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Gruppeskift av batteri for nødlys
Kommentar Intervall avhengig av type batteri (leverandørens veiledning bør følges)
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal vÆre hele.
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-LYS-0000-19

Brannkontroll - Nødlys/rømningslys med separat batteri

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsteste nødbelysning i tunnel og rømningsveier
Kommentar Nødlysanlegget skal kunne slås på lokalt og evt. fjernt (togleder/elkraftsentral). For avvik iverksettes tiltak umiddelbart.
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Utvendig rengjøring av armaturer
Kommentar Armaturer med innvendig smuss bør vurderes erstattet med armatur med bedre IP-grad.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Gruppeskift av lyskilder
Kommentar Intervall avhengig av type lyskilde
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-LYS-0000-20

Brannkontroll - Nødlys/rømningslys - LED m separat batteri

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsteste nødbelysning i tunnel og rømningsveier
Kommentar Nødlysanlegget skal kunne slås på lokalt og evt. fjernt (togleder/elkraftsentral). For avvik iverksettes tiltak umiddelbart.
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Utvendig rengjøring av armaturer
Kommentar Armaturer med innvendig smuss bør vurderes erstattet med armatur med bedre IP-grad.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Gruppeskift av armaturer
Kommentar Intervall avhengig av type lyskilde
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-LYS-0000-21

Brannkontroll - Nødlys v/ nødutgang og fra sikre rom m integrert batteri

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsteste Nødlys ved nødutgang og fra sikre rom
Kommentar Nødlysanlegget skal kunne slås på lokalt og evt. fjernt (togleder/elkraftsentral). For avvik iverksettes tiltak umiddelbart.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av batteri for nødlys
Kommentar Normalt skal nødlys i tunneler fungere i 2 timer på batteridrift. Lokale analyser kan gi andre (strengere eller mildere) krav.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Utvendig rengjøring av armaturer
Kommentar Armaturer med innvendig smuss bør vurderes erstattet med armatur med bedre IP-grad.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Gruppeskift av lyskilder
Kommentar Intervall avhengig av type lyskilde
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Gruppeskift av batteri for nødlys
Kommentar Intervall avhengig av type batteri (leverandørens veiledning bør følges)
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-LYS-0000-22

Brannkontroll - Nødlys v/ nødutgang og fra sikre rom m separat batteri

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsteste Nødlys ved nødutgang og fra sikre rom
Kommentar Nødlysanlegget skal kunne slås på lokalt og evt. fjernt (togleder/elkraftsentral). For avvik iverksettes tiltak umiddelbart.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Utvendig rengjøring av armaturer
Kommentar Armaturer med innvendig smuss bør vurderes erstattet med armatur med bedre IP-grad.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Gruppeskift av lyskilder
Kommentar Intervall avhengig av type lyskilde
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-LYS-0000-23

Brannkontroll - Ledelys m separat batteri

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsteste ledelys
Kommentar Skal tilfredstille formål. For avvik iverksettes tiltak umiddelbart.
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Utvendig rengjøring av armaturer
Kommentar Armaturer med innvendig smuss bør vurderes erstattet med armatur med bedre IP-grad.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Gruppeskift av lyskilder
Kommentar Intervall avhengig av type lyskilde
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-LYS-0000-24

Brannkontroll - Tunnelbelysning

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsteste belysning i tunnel og rømningsveier
Kommentar Skal tilfredstille formål.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Utvendig rengjøring av armaturer
Kommentar Armaturer med innvendig smuss bør vurderes erstattet med armatur med bedre IP-grad.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Gruppeskift av lyskilder
Kommentar Intervall avhengig av type lyskilde
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-LYS-0000-25

Brannkontroll - Belysning sikre rom

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsteste belysning i sikre rom
Kommentar Skal tilfredstille formål.
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Foreta batteriutladetest på backupbatterier i sikre rom
Kommentar Utføres i henhold til tekniske krav.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Utvendig rengjøring av armaturer
Kommentar Armaturer med innvendig smuss bør vurderes erstattet med armatur med bedre IP-grad.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Gruppeskift av lyskilder
Kommentar Intervall avhengig av type lyskilde
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-LYS-0000-26

Brannkontroll - Strobelamper v/ tverrslag/nødutgang

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsteste av strobelamper ved tverrslag/nødutgang
Kommentar For avvik iverksettes tiltak umiddelbart.
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-LYS-0000-27

Brannkontroll - Lysende rømningsskilt

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller lysende rømningsskilter i tunnel
Kommentar Lysende rømningsskilt skal fungere i henhold til formål. For avvik iverksettes tiltak umiddelbart.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-MAN-0000-01

Manøvermaskin

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skilt med bryternummer inn/ut
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at endebrytere indikerer korrekt
Kommentar Skal indikere korrekt stilling i riktig posisjon for bryter (lokalt og fjernt)
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjevningsforbindelse for manøvermaskin og bryterstang til beskyttelsesleder
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Rengjør og smør lager og drev til manøvermotor
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller manøverstang for utbøying
Kommentar Monter stangføring etter anvisning fra driftsleder
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller slaglengde på manøverenhet
Kommentar Slaglengde justeres iht. leverandørbeskrivelse
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller funksjon på manøvermaksin (nær/fjern)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1075

Arbeidsbeskrivelse Utfør manøverkontroll sammen med kontaktledningsbryter som en enhet.
Kommentar Følg leverandørens krav
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsprøve forigling (Hvis montert)
Kommentar Forriglingen mot fjern- og lokalmanøver skal fungere
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-RES-0000-01

Reservestrømsaggregat

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse «Kontroller batterikapasitet/spenning/ladespenning. Utføres i perioder med liten trafikk (hvite tider).»
Kommentar Tilstrekkelig batterikasitet, riktig ladespenning. Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype.
Dokumentreferanse Hjelpekraft
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av overvåkning/styring
Kommentar Styring og overvåkning skal fungere i henhold til funksjonsbeskrivelse.
Dokumentreferanse Hjelpekraft
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av aggregat med strømbrudd
Kommentar Aggregater starter korrekt ved strømbrudd eller ved manuell startkommando. Spenning innenfor toleranse. Drivstoffnivå over minimum.
Dokumentreferanse Hjelpekraft
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller aggregat (se leverandørrutine)
Kommentar Kontroll av aggregatet (lekasje, lukt, rom (ventilasjon, belysning, renhold, brannslukning m.m)
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-SEL-0000-01

Øvrige installasjoner - Ventilasjon

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsteste ventilasjonsanlegg for tunnel fra Togleder og Elkraftsentral
Kommentar Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse.
Dokumentreferanse Øvrige installasjoner
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1003

Arbeidsbeskrivelse Kontroller nødstart av brannventilasjon ved alle nødtablåer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1005

Arbeidsbeskrivelse Kontroller automatiske brannslukkere i hjelpekraftkiosk
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1006

Arbeidsbeskrivelse Kontroller håndholdte brannslukkere i hjelpekraftkiosk
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse Lavspenning_og_22_kV_Jording
Banestrømforsyning_Jording
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-SEL-0000-02

Øvrige installasjoner - Hevebru

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av hevebru
Kommentar Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse.
Dokumentreferanse Øvrige_installasjoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse Lavspenning_og_22_kV_Jording
Banestrømforsyning_Jording
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-SEL-0000-03

Øvrige installasjoner - Svingskive

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av svingskive
Kommentar Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse.
Dokumentreferanse Øvrige_installasjoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse Lavspenning_og_22_kV_Jording
Banestrømforsyning_Jording
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-SEL-0000-04

Bygningsinstallasjoner

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontrollere branntettning for lekkasje
Kommentar
Dokumentreferanse Øvrige_installasjoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ventilasjonsanlegg. Større ventilasjonsanlegg bør kontrolleres av eget servicepersonell.
Kommentar Test/reparer/skifte av filter, air-conditionanlegg ved behov
Dokumentreferanse Øvrige installasjoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1015

Arbeidsbeskrivelse Rengjør byggning/rom. Fjern tomembalasje og tøm søppel.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller styring/regulering av pumper
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontrollere apparater og utstyr
Kommentar Underspenningsvern, motorvern/termiske vern, termostater, belysning, innbrudd og brannvarsling
Dokumentreferanse Øvrige_installasjoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse Lavspenning_og_22_kV_Jording
Banestrømforsyning_Jording
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Mål overgangsmotstand for jordelektrode for bygninger etc. forskynt fra everk
Kommentar Kontroller overgangsmotstand, sammenlignes mot prosjektert verdi og siste målte, evt. mot krav ihht. Jordfeilstrøm og berøringsspenning
Dokumentreferanse Lavspenning_og_22_kV_Jording
Banestrømforsyning_Jording
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-SEL-0000-05

Øvrige installasjoner - Brannventilasjon

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller luftstrømshastighet [m/sek] ved aktivert brannventilasjon
Kommentar Test gjennomføres i henhold til utarbeide testprosedyrer for aktuelt objekt.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-SEL-0000-14

Revisjon av vifter

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Revisjon av vifter.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-SEL-0000-15

Øvrige installasjoner: SEL - Pumper

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av styring/regulering av pumpe
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-SEL-0000-16

Øvrige installasjoner: SEL - Etter leverandørens anbefalinger

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Utfør vedlikehold i henhold til leverandørens anbefalinger
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-SEL-0000-17

Spesielle installasjoner-Tunnelventilasjon

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Mosjonering av vifter minimum 2 timer
Kommentar Styres via HMI-panel i samråd med Togleder og Elkraftsentral
Dokumentreferanse FDV-dokumentasjon
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon inkl. start og stopp av vifte
Kommentar Vent ca. 2 min. før vifte startes i motsatt retning
Dokumentreferanse FDV-dokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Lydkontroll
Kommentar Skiller noen vifter seg ut lydmessig?
Dokumentreferanse FDV-dokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av festeanordninger
Kommentar Er alle bolter og skruforbindelser godt dratt til. Må ha frakobling og løfteutstyr.
Dokumentreferanse FDV-dokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av viftehjul
Kommentar Kontrollere om disse er tilgriset. Må ha frakobling og løfteutstyr.
Dokumentreferanse FDV-dokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller om det er unaturlige vibrasjoner i vifta.
Kommentar Sjekkes ved å legge hånden på viftehuset under drift. HMS? Må ha frakobling og løfteutstyr.
Dokumentreferanse FDV-dokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av vibrasjonsdempere
Kommentar Se etter sprekker og deformasjon. Må ha frakobling og løfteutstyr.
Dokumentreferanse FDV-dokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller effektopptaket på den enkelte vifte
Kommentar Kan gjøres i skap på tunnelvegg.
Dokumentreferanse FDV-dokumentasjon
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Renhold
Kommentar Rengjøring vha høytrykksspyler (strålen må ikke rettes direkte mot motorakslingen). Må ha frakobling og løfteutstyr.
Dokumentreferanse FDV-dokumentasjon
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Smøring av lagere
Kommentar Det benyttes fett type Molykote DC41, ca 23 gram. Smøring gjøres mens vifte er i drift. Påse at det ikke ligger gammelt fett i smøreslangen. Må ha frakobling og løfteutstyr.
Dokumentreferanse FDV-dokumentasjon
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Måling av motstand i viklinger
Kommentar Megger benyttes. Dersom motstand i viklingene er lavere enn 0,01 Ohm må motor sendes til reparasjon. Må ha frakobling og løfteutstyr.
Dokumentreferanse FDV-dokumentasjon
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-SEL-0000-32

Brannkontroll - Oppvarming sikre rom

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroll oppvarming i sikre rom
Kommentar Skal tilfredsstille formål.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Rapporter avvik i Banedata.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-SRO-0000-01

SRO - Styring, Regulering og Overvåking

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av SRO anlegg
Kommentar Kontroll og funksjonstest i henhold til egen funksjonsbeskrivelse.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-SVG-0000-01

Sporvekselvarme, Gruppeskap

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller gruppeskap for skade/mangler
Kommentar Tilsfredsstillende merking / dokumentasjon, avdekning av spenningsførende deler.
Dokumentreferanse Sporvekselvarme
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1005

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av jordfeilbryter og jordfeilvarsler - hvis montert
Kommentar Krav jfr. JF.IK – HMS § 5
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller gruppeskap for lekkasjer
Kommentar Ikke vann- og støvinntrengning i skap.
Dokumentreferanse Sporvekselvarme
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av styring/regulering/PLS
Kommentar Skal fungere i hht. Funksjonsbeskrivelse for anlegget. Sensorer skal gi respons ved aktivering (kulde/fuktighet)
Dokumentreferanse Sporvekselvarme
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-K

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av fjernovervåking av styring/regulering/PLS
Kommentar Fjernovervåkning til TXP/Togleder/Elkraftsentral skal fungere som forutsatt.
Dokumentreferanse Sporvekselvarme
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-K

Aktivitetsnr.: 1035

Arbeidsbeskrivelse Funksjonsteste styring for belysning (Aktuelt der veksellys forskynes fra gruppeskapet)
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller følere/sensorer i anlegget
Kommentar Relateres mot aksjon ref: EL-SVG-STYRING-DEF-A
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1045

Arbeidsbeskrivelse Kontroller transformator for ytre skader
Kommentar Ikke lekasje, gjennomføringer/nipler OK
Dokumentreferanse Sporvekselvarm
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1046

Arbeidsbeskrivelse Kontroller transformator (strøm/spenning/motstand)
Kommentar Riktig utspenning ved normal last, riktig funksjon på evt. Strømkontroll,
Dokumentreferanse Sporvekselvarm
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolasjonsmotstand i fordeling
Kommentar Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
Dokumentreferanse Generelle_tekniske_lrav
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmåling av kurskabel
Kommentar Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400. Varmeelement skal tilfredsstille krav i JD 545, dvs større enn 10 kOhm
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Ettertrekking av rekkeklemmer/koblingsstykke
Kommentar Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd
Dokumentreferanse Sporvekselvarme
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Ettertrekking av smeltesikringer
Kommentar Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd
Dokumentreferanse Sporvekselvarme
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Visuell kontroll av overspenningsvern/byttes ved behov
Kommentar Indikator som viser status for overspenningsvern.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1115

Arbeidsbeskrivelse Effektbrytere over 630 A (åpne brytere) skal testes ved å legge den ut og inn, samt at den skal smøres etter leverandørens anbefaling. Effektbryter under 630 A skal kontrolleres ved å bruke testknapp
Kommentar Etter en eventuell kortslutning skal brytere revideres
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse Lavspenning_og_22_kV_Jording
Banestrømforsyning_Jording
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1160

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1170

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av merking og dokumentasjon
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 5000

Arbeidsbeskrivelse Mål spenning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 5010

Arbeidsbeskrivelse Mål strøm
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 5020

Arbeidsbeskrivelse Foreta megging
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-SVG-0000-05

Sporvekselvarme, Gruppeskap - Termografering

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Termografering av sporvekselvarme gruppeskap med utstyr
Kommentar Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-SVG-0000-07

Sporvekselvarme, Gruppeskap - Jordfeilkontroll

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordfeilvarsler, jordfeilovervåker eller isolasjonsovervåker hvis montert på anlegg hvor signal fra overvåkningsutstyr ikke er fjernovervåket.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-SVG-0000-09

Sporvekselvarme, Gruppeskap - Jordfeilkontroll

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller jordfeilvarsler hvis montert.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Dersom jordfeilvarsler ikke er montert; Kontroller isolasjonsmotstand i fordeling ved å spenningsmåle fas jord på inntak. Spenningsnivå skal være mellom 90 og 170 volt.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-SVV-0000-01

Sporvekselvarme - Komponenter i sporvekselen

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at varmeelementer og kabel ikke er skadd eller løsnet
Kommentar Element med kabel skal være festet forsvarlig til skinne, ikke hindre veksel, ikke synlig ytre skade
Dokumentreferanse Sporvekselvarme
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av sensorer på skinne eller sville
Kommentar Sensorer plassert riktig og festet forsvarlig. Relaterer seg til aksjon ref: EL-SVG-0000-01 aktivitet 1020
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at varmeelementer og kabel ikke er skadd eller løsnet
Kommentar Element med kabel skal være festet forsvarlig til skinne, ikke hindre veksel, ikke synlig ytre skade
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-TRF-0000-01

Brannkontroll - Transformator

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest
Kommentar Skal tilfredsstille formål.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-TRF-0000-04

Distribusjonstransformator

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller oljenivå i transformatorkasse/ekspansjonstank. Etterfyll ved behov og registrer antall påfylte liter olje.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmåling primær- og sekundærsiden
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller transformatorkasse for skade
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller gjennomføringer for skade og lekkasjer
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller spenning på sekundærsiden
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-TVA-0000-04

Stasjonære togvarmeanlegg u/ PLS

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av bryter
Kommentar Bryter skal legge ut ved signal fra vern. Fjernstyrte brytere skal funksjonstestes.
Dokumentreferanse Togvarme
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av styring/regulering (Hvis montert)
Kommentar Fjernstyring skal fungere. Poster med forrigling skal fungere.
Dokumentreferanse Togvarme
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av returkrets
Kommentar Skinneforbindere på alle skjøter, forbindelse fra transformator til skinne.
Dokumentreferanse Togvarme
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Måling av kontinuitet i returkrets
Kommentar
Dokumentreferanse Togvarme
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmåling av transformator
Kommentar Oljeprøve og kontroll av Silicagel-filter
Dokumentreferanse Togvarme
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Oljeprøve av transformator
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse Lavspenning_og_22_kV_Jording
Banestrømforsyning_Jording
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av overstrømsvern
Kommentar Leverandørens anbefalinger bør følges.
Dokumentreferanse Togvarme
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av returkrets
Kommentar Skinneforbindere på alle skjøter, forbindelse fra transformator til skinne.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-TVA-0000-05

Stasjonære togvarmeanlegg m/ PLS

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av effektbryter
Kommentar Bryter skal betjenes med ut/inn kommando fra kontrollpanel i kontrollrom.
Dokumentreferanse Togvarmeanlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av styring/regulering
Kommentar Fjernstyring skal fungere. Poster med forrigling skal fungere.
Dokumentreferanse Togvarmeanlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av returkrets
Kommentar Skinneforbindere på alle skjøter, forbindelse fra transformator til skinne.
Dokumentreferanse Togvarmeanlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av nødstopp
Kommentar Alle nødstoppbrytere testes og riktig indikering skal vises
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller automatiske og håndholdte brannslukkere.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Test av PLS
Kommentar Overfør feilmeldinger fra PLS til USB-stikk
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av jordingsapparat og lisser
Kommentar Skal være på riktig plass og ha årlig godkjenning
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Funksjonskontroll av anlegget
Kommentar Funksjonskontroll av betjeningsbrytere og idikasjonslamper i fordelingsmoduler
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller funksjoner i PLS panel
Kommentar Også kontroll/test av batteri
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Test av nøkkelbryter for forbikobling og forrigling i dører for 1000V skap og poster
Kommentar Obs: utføres etter utarbeidelse av SJA og el-sikkerhetsplan.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Test av kurssikringer for 230V
Kommentar Legges ut/inn, jordfeilbryter prøves.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Rengjøring av kiosker, poster og brytere
Kommentar Kiosker bør støvsuges og vaskes innvendig
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Kontroller dokumentasjon og merking
Kommentar Dokumentasjon skal være tilgjengelig og oppdatert. Merking skal samsvare med dokumentasjon.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Test av lavspennings vern/jordfeilbrytere
Kommentar Også i PLS atvle
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Kontunitetsmåling av jordsluttere i inntak og fordelingsmodulene.
Kommentar Måles mot hovedjordskinne
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Funksjonskontroll av anlegget; Verifiser at anlegget fungerer
Kommentar Bruk av Jordmotstandstang
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1160

Arbeidsbeskrivelse Måling av jordelektrode
Kommentar Objekter og returkrets skal ha samme potensiale, også jordskinner for arbeidsjord (kulebolt)
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1170

Arbeidsbeskrivelse Måling av returkrets og jording
Kommentar Objekter og returkrets skal ha samme potensiale, også jordskinner for arbeidsjord (kulebolt)
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1180

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av relevern
Kommentar Test av vern på høy- og lavspennings effektbryter og fordelingsmoduler. Leverandørens anbefalinger bør følges.
Dokumentreferanse Togvarmeanlegg
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1190

Arbeidsbeskrivelse Bytte av batteri i PLS
Kommentar Eller etter leverandørens anbefaling
Dokumentreferanse
Intervall 96
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1200

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av returkrets
Kommentar Skinneforbindere på alle skjøter, forbindelse fra transformator til skinne.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1210

Arbeidsbeskrivelse Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoblinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll.
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-TVP-0000-01

Stasjonære togvarmeanlegg

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av bryter
Kommentar Bryter skal legge ut ved signal fra vern. Fjernstyrte brytere skal funksjonstestes.
Dokumentreferanse Togvarme
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av styring/regulering
Kommentar Fjernstyring skal fungere. Poster med forrigling skal fungere.
Dokumentreferanse Togvarme
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Inspeksjon av kabel og stikker
Kommentar Synlige skader på ytterkappe, innfesting i stikker og varmepost. Skade på stikker.
Dokumentreferanse Togvarme
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av manuell lastbryter i post
Kommentar Bryter skal kunne legges ut og inn med riktig moment. Skal kunne låses.
Dokumentreferanse Togvarme
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av returkrets
Kommentar Skinneforbindere på alle skjøter, forbindelse fra transformator til skinne.
Dokumentreferanse Togvarme
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Måling av kontinuitet i returkrets
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmåling av transformator
Kommentar Oljeprøve og kontroll av Silicagel-filter
Dokumentreferanse Togvarme
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Oljeprøve av transformator
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse Lavspenning_og_22_kV_Jording
Banestrømforsyning_Jording
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av overstrømsvern
Kommentar Leverandørens anbefalinger bør følges.
Dokumentreferanse Togvarme
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av returkrets
Kommentar Skinneforbindere på alle skjøter, forbindelse fra transformator til skinne.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-TVP-0000-03

Togvarmeanlegg med PLS

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av effektbryter
Kommentar Bryter skal betjenes med ut/inn kommando fra kontrollpanel i kontrollrom.
Dokumentreferanse Togvarmeanlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av lastskillebrytere og jordsluttere
Kommentar Test alle brytere med forrigling i inntaks og fordelingmoduler.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av styring/regulering
Kommentar Fjernstyring skal fungere. Poster med forrigling skal fungere.
Dokumentreferanse Tgvarmeanlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Inspeksjon av kabel og stikker
Kommentar Synlige skader på ytterkappe, innfesting i stikker og varmepost. Skade på stikker. Kontroll av tilkoblinger i plugg under lokk.
Dokumentreferanse Togvarmeanlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av returkrets
Kommentar Skinneforbindere på alle skjøter, forbindelse fra transformator til skinne.
Dokumentreferanse Togvarmeanlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av nødstopp
Kommentar Alle nødstoppbrytere testes og riktig indikering skal vises
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller automatiske og håndholdte brannslukkere.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Test av PLS
Kommentar Overfør feilmeldinger fra PLS til USB-stikk
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av jordingsapparat og lisser
Kommentar Skal være på riktig plass og ha årlig godkjenning
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Funksjonskontroll av anlegget
Kommentar Funksjonskontroll av betjeningsbrytere og idikasjonslamper i fordelingsmoduler
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller funksjoner i PLS panel
Kommentar Også kontroll/test av batteri
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Test av nøkkelbryter for forbikobling og forrigling i dører for 1000V skap og poster
Kommentar Obs: utføres etter utarbeidelse av SJA og el-sikkerhetsplan.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Test av kurssikringer for 230V
Kommentar Legges ut/inn, jordfeilbryter prøves.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Test av dørbryter i post
Kommentar Åpne dør i post ved normal drift
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Test av microbryter mot plugg
Kommentar For frakobling av anlegget hvis kabel blir dradd ut av post.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Test av betjeningspanel i post
Kommentar Ihht beskrivelse for posten
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1160

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av termostat til varmeelement
Kommentar Skal virke, og innstilles etter geografisk lokasjon
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1170

Arbeidsbeskrivelse Rengjøring av kiosker, poster og brytere
Kommentar Kiosker bør støvsuges og vaskes innvendig
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1180

Arbeidsbeskrivelse Kontroller dokumentasjon og merking
Kommentar Dokumentasjon skal være tilgjengelig og oppdatert. Merking skal samsvare med dokumentasjon.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1190

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av indikasjonslamper i panel og brytere
Kommentar Defekte pærer byttes
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1200

Arbeidsbeskrivelse Test av lavspennings vern/jordfeilbrytere
Kommentar Også i PLS atvle
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1210

Arbeidsbeskrivelse Kontunitetsmåling av jordsluttere i inntak og fordelingsmodulene.
Kommentar Måles mot hovedjordskinne
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1220

Arbeidsbeskrivelse Funksjonskontroll av anlegget; Verifiser at anlegget fungerer
Kommentar Bruk av Jordmotstandstang
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1230

Arbeidsbeskrivelse Funksjonskontroll av anlegget; Sjekk forrigling mot KL-bryter
Kommentar Se brukermanual
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1240

Arbeidsbeskrivelse Måling av jordelektrode
Kommentar Objekter og returkrets skal ha samme potensiale, også jordskinner for arbeidsjord (kulebolt)
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1250

Arbeidsbeskrivelse Måling av returkrets og jording
Kommentar Objekter og returkrets skal ha samme potensiale, også jordskinner for arbeidsjord (kulebolt)
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1260

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av relevern
Kommentar Test av vern på høy- og lavspennings effektbryter og fordelingsmoduler. Leverandørens anbefalinger bør følges.
Dokumentreferanse Togvarmeanlegg
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1270

Arbeidsbeskrivelse Bytte av batteri i PLS
Kommentar Eller etter leverandørens anbefaling
Dokumentreferanse
Intervall 96
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1280

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av returkrets
Kommentar Skinneforbindere på alle skjøter, forbindelse fra transformator til skinne.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1290

Arbeidsbeskrivelse Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoblinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll.
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang
Type FV TK-V

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-TVP-0000-04

Togvarmepost u/ PLS

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av styring/regulering (Hvis montert)
Kommentar Fjernstyring skal fungere. Poster med forrigling skal fungere.
Dokumentreferanse Togvarme
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Inspeksjon av kabel og stikker
Kommentar Synlige skader på ytterkappe, innfesting i stikker og varmepost. Skade på stikker.
Dokumentreferanse Togvarme
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av manuell lastbryter i post
Kommentar Bryter skal kunne legges ut og inn med riktig moment. Skal kunne låses.
Dokumentreferanse Togvarme
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av returkrets
Kommentar Skinneforbindere på alle skjøter, forbindelse fra transformator til skinne.
Dokumentreferanse Togvarme
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Måling av kontinuitet i returkrets
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller forbindelser mellom hovedjordskinne og alle jordingspunkter ute i anlegget
Kommentar Jordinger og utgjevningsforbindelser skal være hele.
Dokumentreferanse Lavspenning_og_22_kV_Jording
Banestrømforsyning_Jording
Intervall 48
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av returkrets
Kommentar Skinneforbindere på alle skjøter, forbindelse fra transformator til skinne.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Kontroller utjamningsforbindelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoplinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-TVP-0000-05

Togvarmepost m/ PLS

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av styring/regulering
Kommentar Fjernstyring skal fungere. Poster med forrigling skal fungere.
Dokumentreferanse Tgvarmeanlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Inspeksjon av kabel og stikker
Kommentar Synlige skader på ytterkappe, innfesting i stikker og varmepost. Skade på stikker. Kontroll av tilkoblinger i plugg under lokk.
Dokumentreferanse Togvarmeanlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av returkrets
Kommentar Skinneforbindere på alle skjøter, forbindelse fra transformator til skinne.
Dokumentreferanse Togvarmeanlegg
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av nødstopp
Kommentar Alle nødstoppbrytere testes og riktig indikering skal vises
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Test av nøkkelbryter for forbikobling og forrigling i dører for 1000V skap og poster
Kommentar Obs: utføres etter utarbeidelse av SJA og el-sikkerhetsplan.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Test av dørbryter i post
Kommentar Åpne dør i post ved normal drift
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Test av microbryter mot plugg
Kommentar For frakobling av anlegget hvis kabel blir dradd ut av post.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Test av betjeningspanel i post
Kommentar Ihht beskrivelse for posten
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Rengjøring av kiosker, poster og brytere
Kommentar Kiosker bør støvsuges og vaskes innvendig
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller dokumentasjon og merking
Kommentar Dokumentasjon skal være tilgjengelig og oppdatert. Merking skal samsvare med dokumentasjon.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av indikasjonslamper i panel og brytere
Kommentar Defekte pærer byttes
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1110

Arbeidsbeskrivelse Funksjonskontroll av anlegget; Verifiser at anlegget fungerer
Kommentar Bruk av Jordmotstandstang
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Funksjonskontroll av anlegget; Sjekk forrigling mot KL-bryter
Kommentar Se brukermanual
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Måling av jordelektrode
Kommentar Objekter og returkrets skal ha samme potensiale, også jordskinner for arbeidsjord (kulebolt)
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Måling av returkrets og jording
Kommentar Objekter og returkrets skal ha samme potensiale, også jordskinner for arbeidsjord (kulebolt)
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Visuell inspeksjon av returkrets
Kommentar Skinneforbindere på alle skjøter, forbindelse fra transformator til skinne.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1160

Arbeidsbeskrivelse Kontroll utjamningsforbidelse fra objekt til spor. Jordingsplan som viser alle tilkoblinger til sporet bør benyttes for å forenkle kontroll.
Kommentar Utjamningsforbindelser skal være hele og funksjonsdyktige.
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-UNS-0000-01

Understasjon/RTU

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Foreta kapasitetstest av batteri, evt. bytte
Kommentar Mbør være minimum av merkeytelse og ha kapasitet til 6 timer drift av RTU på batteridrift.
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at batteriet tar lading
Kommentar Skal ta lading
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller rekkeklemmer/koblingsstykker/sikringer. Ettertrekk om nødvendig.
Kommentar Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd
Dokumentreferanse Sporvekselvarme
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Visuell kontroll av overspenningsvern/byttes ved behov
Kommentar Indikator som viser status for overspenningsvern.
Dokumentreferanse Sporvekselvarme
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller/Ettertrekking av smeltesikringer
Kommentar Overtemperatur i koblingspunkter, dårlig tilskrudd
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1045

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmåling av kurskabel
Kommentar Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1046

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonsmåling av inntakskabel
Kommentar Isolasjonsmotstand mot jord ved frakoplet alle apparater i henhold til NEK400
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1047

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilbakemelding til el-kraftsentral
Kommentar El-kraftsentral skal få tilbakemelding ved batteridrift, bryterindikeringer.
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Måling av kontinuitet i beskyttelsesledere.
Kommentar Maksimal akseptabel ledningsmotstand beregnes utifra ledningens tverrsnitt ihht. brukerveiledning for måleinstrument.
Dokumentreferanse Lavspenning_og_22_kV_Jording
Banestrømforsyning_Jording
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 5000

Arbeidsbeskrivelse Spenning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 5010

Arbeidsbeskrivelse Megging
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-UNS-0000-04

Brannkontroll - Understasjon/RTU

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av styring/regulering
Kommentar Skal tilfredsstille formål.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå H
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-UPS-0000-01

UPS - Avbruddsfri strømforsyning

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av UPS. Utføres i perioder med liten trafikk (hvite tider).
Kommentar Tilkoplet belastning skal ikke påvirkes av strømbrudd. UPS for mindre kritisk utstyr kan funksjonstetes mindre hyppig.
Dokumentreferanse Hjelpekraft
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller batteri kapasitet/spenning/ladespenning
Kommentar Tilstrekkelig batterikasitet, riktig ladespenning. Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype.
Dokumentreferanse Hjelpekraft
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av styring/overvåkning
Kommentar Fjernovervåkning (alarmer, driftsmeldinger) skal fungrere i henhold til funksjonsbeskrivelse
Dokumentreferanse Hjelpekraft
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller belastning på UPS
Kommentar UPS bør ikke være belastet mer enn 80 % av nominell ytelse. NB: Skal også tåle innkoblingsstrømmer .Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype.
Dokumentreferanse Generelle_tekniske_krav
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Gruppeskift av batterier
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-UPS-0000-02

UPS - Avbruddsfri strømforsyning mindre kritisk utstyr

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av UPS. Utføres i perioder med liten trafikk (hvite tider).
Kommentar Tilkoplet belastning skal ikke påvirkes av strømbrudd. UPS for mindre kritisk utstyr kan funksjonstetes mindre hyppig.
Dokumentreferanse Hjelpekraft
Intervall 3
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller batteri kapasitet/spenning/ladespenning
Kommentar Tilstrekkelig batterikasitet, riktig ladespenning. Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype.
Dokumentreferanse Hjelpekraft
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av styring/overvåkning
Kommentar Fjernovervåkning (alarmer, driftsmeldinger) skal fungrere i henhold til funksjonsbeskrivelse
Dokumentreferanse Hjelpekraft
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller belastning på UPS
Kommentar UPS bør ikke være belastet mer enn 80 % av nominell ytelse. NB: Skal også tåle innkoblingsstrømmer .Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype.
Dokumentreferanse Generelle tekniske krav
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Gruppeskift av batterier
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 72
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Eva Mathisen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-UPS-0000-05

UPS – Avbruddsfri strømforsyning, m forlenget batterilevetid

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av UPS. Utføres i perioder med liten trafikk (hvite tider).
Kommentar Tilkoplet belastning skal ikke påvirkes av strømbrudd. UPS for mindre kritisk utstyr kan funksjonstetes mindre hyppig.
Dokumentreferanse Hjelpekraft
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller batteri kapasitet/spenning/ladespenning
Kommentar Tilstrekkelig batterikasitet, riktig ladespenning. Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype.
Dokumentreferanse Hjelpekraft
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV PO

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av styring/overvåkning
Kommentar Fjernovervåkning (alarmer, driftsmeldinger) skal fungrere i henhold til funksjonsbeskrivelse
Dokumentreferanse Hjelpekraft
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller belastning på UPS
Kommentar UPS bør ikke være belastet mer enn 80 % av nominell ytelse. NB: Skal også tåle innkoblingsstrømmer .Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype.
Dokumentreferanse Generelle tekniske krav
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Gruppeskift av batterier
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 120
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-UPS-0000-24

Brannkontroll - UPS for særskilte brannobjekter

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av UPS. Utføres i perioder med liten trafikk (hvite tider).
Kommentar Tilkoplet belastning skal ikke påvirkes av strømbrudd. UPS for mindre kritisk utstyr kan funksjonstetes mindre hyppig.
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller batteri kapasitet/spenning/ladespenning
Kommentar Tilstrekkelig batterikapasitet, riktig ladespenning. Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Funksjonstest av styring/overvåkning
Kommentar Fjernovervåkning (alarmer, driftsmeldinger) skal fungrere i henhold til funksjonsbeskrivelse
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller belastning på UPS
Kommentar UPS bør ikke være belastet mer enn 80 % av nominell ytelse. NB: Skal også tåle innkoblingsstrømmer .Se for øvrig leverandørens spesifikasjon for aktuell batteritype.
Dokumentreferanse
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-VEL-0000-01

Brannkontroll - Varmeelement

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolasjonsmotstand i alle elementer
Kommentar Skal tilfredstille formål.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at varmeelementer og kabel ikke er skadd eller løsnet
Kommentar Skal tilfredstille formål.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV

 
Hermod Martinsen

Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

EL-VKA-0000-01

Varmekabelanlegg

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontrollere og funksjonsteste styring/regulering
Kommentar Styring fungerer i henhold til funksjonsbeskrivelse
Dokumentreferanse Øvrige_installasjoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-F

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller varmekabler i publikumsarealer, takrenner/avløp, stikkrenner, drenering i tunnel, vognvekt og svingskiver med strøm/motstands-måling
Kommentar Det skal ikke være synlige kabler, manglende overdekning eller jordfeil (isolasjonsmotstand) i anlegget.
Dokumentreferanse Øvrige installasjoner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 5000

Arbeidsbeskrivelse Strøm
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 5010

Arbeidsbeskrivelse Spenning
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 5020

Arbeidsbeskrivelse Megging
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-M

 
Eva Mathisen