Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KU-MTV-0000-01

Minste tverrsnitt

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av minste tverrsnitt og frittromsprofil med registreringer av innskrenkinger ved hjelp av laserscanning eller andre målinger
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Vurdere behov for kontroll av frittromsprofil. Kontrollen skal gjennomføres for de frittromsprofiler som tillates fremført på strekningen. Ved arbeid som kan flytte sporet (eventuelt at spor er flyttet) skal følgende kontroll gjennomføres: -Innmåling av spor før / etter arbeide -Scanning av profil
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M