KO-BEF-0000-08

Befestigelse på betongsviller R<600 m Pandrol Fastclip

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mellomleggplatens tykkelse. Kontrollen gjennomføres som stikkprøvekontroll for hver 50. sville.
Kommentar Kap. 8, avsnitt. 2, tabell 8.1
Dokumentreferanse Slitasje av mellomleggsplater
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolatorens tykkelse. Kontrollen gjennomføres som stikkprøvekontroll for hver 50.sville.
Kommentar
Dokumentreferanse Manglende isolasjon
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontoller om befestigelse mangler. Kontroller om befestigelsen sitter godt.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Sjekk visuelt at det ikke er kontakt mellom skinne og svilleanker på betongsville. Kontrollen gjennomføres som stikkprøvekontroll for hver 50.sville.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller mellomleggplatens tykkelse. Kontrollen gjennomføres som stikkprøvekontroll for hver 50. sville.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V