Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KO-BLL-0000-02

Ballast Vegetasjonskontroll

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Sprøyting med bladherbicider gjennomføres iht. sprøyteplan. Merk spesielt begrensninger knyttet til verneområder
Kommentar Vegatasjonskontroll må tilpasses lokale forhold
Dokumentreferanse Vegetasjonskontroll i ballast
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV PO
Merknad
a: Kontroller mengden av finstoff i ballast.
b: Gjøres i forbindelse med kontroll av ballastkvalitet målevognskjøring kan indikere feilutvikling

/