KO-GLS-0000-01

Glideskjøter

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilslutning mellom tungespiss og stokkskinne, ORE70 (1)
Kommentar Se: ORE 70 Undersøkelse 1
Dokumentreferanse ORE 70 Undersøkelse av tungeanordninger
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller stokkskinne for slitasje med tunge anlagt mot stokkskinne, ORE70 (2)
Kommentar Se: ORE 70 Undersøkelse 2
Dokumentreferanse ORE 70 Undersøkelse av tungeanordninger
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller anleggsside av stokkskinne for nebb eller graddannelser, ORE70 (4)
Kommentar Se: ORE 70 Undersøkelse 4
Dokumentreferanse ORE 70 Undersøkelse av tungeanordninger
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tunge for slitasje eller avskallinger, ORE70 (3)
Kommentar Se: ORE 70 Undersøkelse 3
Dokumentreferanse ORE 70 Undersøkelse av tungeanordninger
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bakside av tunge for nebb eller graddannelser, ORE70 (4)
Kommentar Se: ORE 70 Undersøkelse 4
Dokumentreferanse ORE 70 Undersøkelse av tungeanordninger
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bolter i skjøt
Kommentar Alle bolter skal være godt tilskrudd
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Kontroller isolatorer i glideskjøt
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V