Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KO-HEN-0000-01

Sporgeometri K4/K5 (Hensettingsspor)

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Periodisk målevognskjøring for sporgeometri
Kommentar Ulike toleranser for sporgeometrifeil for justering
Dokumentreferanse Sporjustering_og_Stabilisering
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Periodisk målevognskjøring for sporkvalitet. For K4 måles sporkvalitet kun i hovedspor..
Kommentar Ulike toleranser for sporgeometrifeil for justering
Dokumentreferanse Sporjustering_og_Stabilisering
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av vertikalgeometri
Kommentar Vindskjevheter på 2 og 9 m basis over toleransene, overhøyde > 150 mm
Dokumentreferanse Vertikalgeometri og Sporjustering_og_stabilisering/Utbedring_og_forebygging_av_solslyng
Intervall ES
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av horisontalgeometri.
Kommentar Pilhøydefeil på 10 m basis utenfor toleransene
Dokumentreferanse Horisontalgeometri og Sporjustering_og_stabilisering/Utbedring_og_forebygging_av_solslyng
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M