Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KO-PLO-0000-04

Planovergang Gummi

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller gummielementer for slitasje
Kommentar Ved betydelig slitasje må elementer vurderes skiftet
Dokumentreferanse Planoverganger
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at gummielementer ligger korrekt i planovergang
Kommentar Ved bruk av kontraskinner skal rillebredden være 70 mm når sporvidden er mindre eller lik 1445 mm. Ved større sporvidder skal rillebredden være lik sporvidden minus 1375 mm. For rilleskinner og rillelasker gjelder spesielle regler for sporvidde (Rilleskinner og rillelasker).
Dokumentreferanse Planoverganger, Kontraskinner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av skilting mot kryssende trafikk
Kommentar
Dokumentreferanse Skilting av planoverganger
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1025

Arbeidsbeskrivelse Foreta måling av siktlengder for alle 4 siktsoner
Kommentar
Dokumentreferanse Planoverganger, Siktkrav
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Registrering av endret bruk av planovergangen
Kommentar
Dokumentreferanse Planovergang, Bruksendring
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilstand og funksjonalitet på grinder
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V