KO-SKJ-0000-01

Laskede skjøter

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller visuelt lask for brudd eller sprekker. Brudd eller synlige sprekker er ikke tillatt.
Kommentar
Dokumentreferanse Skjøter og brudd
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at bolter i skjøt er godt festet vha. egnet «nøkkel»
Kommentar
Dokumentreferanse Skjøter og bolter
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skinnende for nedkjøring
Kommentar
Dokumentreferanse Skinner, Sprekker/deformasjoner iht.: Katalog over feil og brudd i skinner
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller varmeromsåpning
Kommentar
Dokumentreferanse Skjøter og bolter og Avvik fra rett på kjøreflaten
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V