KO-SKJ-0000-02

Isolerte skjøter

Aktivitetsnr.: 900

Arbeidsbeskrivelse Bekreft at du har lest/kjenner godt til innholdet i «SLIK GJØR VI DET» for kontroll av isolerte skjøter.
Kommentar Dokumentet er tilgjengelig på Mobilt BaneData.
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå
Sportilgang
Type FV

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller lask for deformasjon, sprekker eller brudd. Brudd eller synlige sprekker ikke tillatt
Kommentar
Dokumentreferanse Mekanisk skade på skjøten
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bolter i skjøt visuelt
Kommentar Kun aktuelt for isolerte skjøter type eksempel XL og BENKLER. Veldig få av disse. Ligger normalt ikke i hovedspor.
Dokumentreferanse Skjøter
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skinnene for nedkjøring. Ved nebbdannelser kan dette slipes med vinkelsliper. Manglende isolasjon som slipes bort og repareres med TEC7
Kommentar
Dokumentreferanse Skjøter
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller for åpning av skjøt. Det skal være tilstrekkelig isolasjon i skjøten. Ved manglende isolasjon rengjøres skjøten og etterfylles med TEC7
Kommentar Skjøten skal ikke bevege seg i lengderetningen
Dokumentreferanse Skjøter
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Isolasjonmåling av isolert skjøt. Krav til elektrisk motstand over skjøt er 1 kOhm
Kommentar
Dokumentreferanse Elektrisk motstand over skjøten
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Kontroller for nedbøyning. Ved nedkjøring skal det pakkes.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V