KO-SKJ-0000-03

Isolert skjøt - partikkelmagnet

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Fjern spon fra partikkelmagneten med en fuktig klut
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller partikkelmagneten for synlige skader
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V