Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KO-SKT-0000-01

Lokasjon: Skilt for kjørende personell

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skiltet for skader.
Kommentar
Dokumentreferanse Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Vedlikehold
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller lesbarhet. Skal være god både i lys og mørke.
Kommentar
Dokumentreferanse Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Vedlikehold
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at skiltstolpen er i lodd.
Kommentar
Dokumentreferanse Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Vedlikehold
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V