Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KO-SKT-0000-02

Planovergangskilt

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller at PLO-signal eller forsignal for PLO-signal er synlig minst 3 sekunder før PLO-skilt
Kommentar Fri siktlinje til signal
Dokumentreferanse Planoverganger
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1005

Arbeidsbeskrivelse Kontroller siktsone fra tog til PLO-skilt
Kommentar Krav til 5 sekunder sikt for kjørende personale
Dokumentreferanse Planoverganger
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroller teknisk tilstand for skilt.
Kommentar Vurder behov for utbedring av skilt og rengjøring. Vurder refleksevne.
Dokumentreferanse Vedlikehold
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V