Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KO-SPO-0000-02

Sporgeometri K0, Hastighet 145-200 km/t

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Periodisk målevognskjøring for sporgeometri
Kommentar Ulike toleranser for sporgeometrifeil for justering. 1 av 4 målinger er vindskjevhetsmålinger m 2 og 9m basis over toleransene. Gjennomføring av 1 måling med vindskjevheter kan fordeles November - Mars. 3 målinger med full sporgeometri kan fordeles April - Oktober.
Dokumentreferanse Sporjustering_og_stabilisering
Intervall 3
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Periodisk målevognskjøring for sporkvalitet
Kommentar Ulike toleranser for sporgeometrifeil for justering
Dokumentreferanse Sporjustering_og_stabilisering
Intervall 6
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av vertikalgeometri
Kommentar Vindskjevheter på 2 og 9 m basis over toleransene, overhøyde > 150 mm
Dokumentreferanse Vertikalgeometri og Utbedring og forebygging av solslyng
Intervall ES
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av horisontalgeometri
Kommentar Pilhøydefeil på 10 m basis utenfor toleransene
Dokumentreferanse Horisontalgeometriog Utbedring og forebygging av solslyng
Intervall ES
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M