Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KO-SPO-0000-04

Sporgeometri K4/K5

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Periodisk målevognskjøring for sporgeometri
Kommentar Ulike toleranser for sporgeometrifeil for justering
Dokumentreferanse Sporjustering_og_stabilisering
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Periodisk målevognskjøring for sporkvalitet. For K4 måles sporkvalitet kun i hovedspor.
Kommentar Ulike toleranser for sporgeometrifeil for justering
Dokumentreferanse Sporjustering_og_stabilisering
Intervall 12
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av vertikalgeometri
Kommentar Vindskjevheter på 2 og 9 m basis over toleransene, overhøyde > 150 mm
Dokumentreferanse Vertikalgeometri og Utbedring_og_forbedring_av_solslyng
Intervall ES
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av horisontalgeometri
Kommentar Pilhøydefeil på 10 m basis utenfor toleransene
Dokumentreferanse Horisontalgeometri og Utbedring_og_forbedring_av_solslyng
Intervall ES
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M