Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KO-SPO-0000-05-1

Ordinær linjevisitasjon (gang eller arbeidsmaskin)

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Visuell kontroll av infrastrukturen for å avdekke feil eller tilløp til feil.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Feil registreres i BaneData. Ved alvorlige feil iverksettes nødvendige operative tiltak.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Visuell kontroll av nabogrunn med fokus på uønskede hendelser og aktivitet som kan ha innvirkning på sporet. På kort eller lang sikt.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 1
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V