Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KO-SPV-0000-04

Sporveksel K5

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller snøbeskyttelse for skade og mangler
Kommentar Utføres kun i de perioder hvor snøbeskyttelse er lagt ut i sporveksel.
Dokumentreferanse Sporveksler
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Mål sporvidde i tungespiss
Kommentar Maksimalt 5 mm mer enn angitt på tegning
Dokumentreferanse Sporvidde i tungeparti og mellomparti
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Mål sporvidde i tungeparti
Kommentar Toleransekrav er gitt i tabell 1.
Dokumentreferanse Sporvidde i tungeparti og mellomparti
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1050

Arbeidsbeskrivelse Mål sporvidde i mellomparti
Kommentar Toleransekrav er gitt i tabell 1
Dokumentreferanse Sporvidde i tungeparti og mellomparti
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1060

Arbeidsbeskrivelse Mål sporvidde i kryssparti
Kommentar Toleransekrav er gitt i tabell 2 og 3
Dokumentreferanse Sporvidde i kryssparti
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1070

Arbeidsbeskrivelse Mål ledevidde i kryssparti
Kommentar Toleransekrav gitt i tabell 4.
Dokumentreferanse Ledevidde kryssparti
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1080

Arbeidsbeskrivelse Kontroller høydenivå mellom krysspiss og vingeskinne
Kommentar Toleransekrav er gitt i tabell 5 og 6
Dokumentreferanse Slitasje krysspiss
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1090

Arbeidsbeskrivelse Kontroller krysspiss og vingeskinne for sprekker og avskalling
Kommentar Skal ikke ha dype sprekker eller større avskallinger
Dokumentreferanse Sporveksler
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1100

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bolter i skinnekryss
Kommentar Bolter skal være tilskrudd
Dokumentreferanse Sporveksler
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1120

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ledeskinnebrakett for skade og sprekker
Kommentar Skal ikke ha synlige skader eller sprekker
Dokumentreferanse Sporveksler
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1130

Arbeidsbeskrivelse Kontroller avstand mellom tungespiss og stokkskinne
Kommentar Avstand skal være minimum 160 mm (1 drivmaskin) eller 110 mm (flere drivmaskiner)
Dokumentreferanse Tunge og stokkskinne
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1140

Arbeidsbeskrivelse Kontroller minste avstand mellom tunge og stokkskinne
Kommentar Avstand skal være minimum 58 mm ved fraliggende tunge
Dokumentreferanse Tunge og stokkskinne
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1150

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilslutning mellom tungespiss og stokkskinne
Kommentar Maksimalt 3 mm mellomlegg mellom tungespiss og stokkskinne.
Dokumentreferanse Tunge og stokkskinne
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1160

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilpassing mellom tunge og tungestøtter
Kommentar Avstand maksimalt 2 mm ved tilliggende tunge
Dokumentreferanse Sporveksler
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1170

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilslutning mellom tungespiss og stokkskinne, ORE70 (1)
Kommentar ORE 70 Undersøkelse 1
Dokumentreferanse ORE 70 Undersøkelse av tungeanordninger
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1180

Arbeidsbeskrivelse Kontroller stokkskinne for slitasje med tunge anlagt mot stokkskinne, ORE70 (2)
Kommentar ORE 70 Undersøkelse 2
Dokumentreferanse ORE 70 Undersøkelse av tungeanordninger
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1190

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tunge for slitasje eller avskallinger, ORE70 (3)
Kommentar ORE 70 Undersøkelse 3
Dokumentreferanse ORE 70 Undersøkelse av tungeanordninger
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1200

Arbeidsbeskrivelse Kontroller anleggsside av stokkskinne for nebb eller graddannelser, ORE70 (4)
Kommentar ORE 70 Undersøkelse 4
Dokumentreferanse ORE 70 Undersøkelse av tungeanordninger
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1210

Arbeidsbeskrivelse Kontroller bakside av tunge for nebb eller graddannelser, ORE70 (4)
Kommentar ORE 70 Undersøkelse 4
Dokumentreferanse ORE 70 Undersøkelse av tungeanordninger
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1220

Arbeidsbeskrivelse Kontroller ballastprofil i sporveksel
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1230

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sporvekselsviller for skade
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1240

Arbeidsbeskrivelse Visuell kontroll av befestigelse i sporveksel
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 24
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1250

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilslutning mellom tungespiss og stokkskinne.
Kommentar Maksimalt 3 mm mellomlegg mellom tungespiss og stokkskinne.
Dokumentreferanse Tunge_og_stokkskinne
Intervall EO
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1260

Arbeidsbeskrivelse Kontroller minste avstand mellom fraliggende tungespiss og stokkskinne.
Kommentar Avstand skal være minimum 160 mm for sporveksler med én drivmmaskin og minimum 110 mm for sporveksler med to eller flere drivmaskiner.
Dokumentreferanse Tunge_og_stokkskinne
Intervall EO
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1270

Arbeidsbeskrivelse Kontrollere minste avstand mellom tunge og stokkskinne.
Kommentar Avstand skal være minimum 58 mm ved fraliggende tunge.
Dokumentreferanse Tunge_og_stokkskinne
Intervall EO
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1280

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sporvidde ved tungespiss.
Kommentar Maksimalt 5 mm mer enn angitt på tegning.
Dokumentreferanse Sporvidde i tungeparti og mellomparti
Intervall EO
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1290

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sporvidde i tungeparti.
Kommentar Toleransekrav er gitt i tabell 1
Dokumentreferanse Sporvidde i tungeparti og mellomparti
Intervall EO
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1300

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tilslutning mellom krysspiss og vingeskinne.
Kommentar Maksimalt 3 mm mellomlegg mellom krysspiss og vingeskinne. (Gjelder for skinnekryss med bevegelig krysspiss.)
Dokumentreferanse Skinnekryss med bevegelig krysspiss
Intervall EO
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-M

Aktivitetsnr.: 1310

Arbeidsbeskrivelse Kontroller stokkskinne for skade med tunge anlagt mot stokkskinne.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall EO
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1320

Arbeidsbeskrivelse Kontroller tunge for skade eller avskallinger.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall EO
Myndighetsnivå H
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1330

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sporvekselvarme for skader eller mangler.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall EO
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1340

Arbeidsbeskrivelse Kontroller snøbeskyttelse for skader eller mangler.
Kommentar Utføres kun i de perioder hvor snøbeskyttelse er lagt ut i sporet.
Dokumentreferanse
Intervall EO
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1350

Arbeidsbeskrivelse Kontroller befestigelse i tungepartiet for skader eller mangler.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall EO
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1360

Arbeidsbeskrivelse Kontroller loddstol og pal-/hakestengsel for skader.
Kommentar Funksjonstestes foruten visuell kontroll. (Gjelder kun manuelt stillbare sporveksler.)
Dokumentreferanse
Intervall EO
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

 

Aktivitetsnr.: 1370

Arbeidsbeskrivelse For sentralstilte sporveksler med rådegrav: Kontroller at avstand mellom driv-/kontrollstenger og rådegravsville er større enn 50 mm og at stengene står vinkelrett på tunge/stokkskinne og ligger parallelt med svillene.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

 

Aktivitetsnr.: 1380

Arbeidsbeskrivelse Kontrollmål av avstand fra kjørnermerke til tungespiss (varselgrense: +/-15 mm, aksjonsgrense: +/-20 mm).
Kommentar I de tilfeller kjørnermerket ikke flukter med tungespiss så registrerer man aktuell verdi. Plussverdi er når tungespiss har passert kjørnermerke fremover, minusverdi er om tungespiss er bak kjørnermerke (innover i vekselen).
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

 

Aktivitetsnr.: 1390

Arbeidsbeskrivelse Mål skinnetemperatur ved kjørnermerke.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M