Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KO-SST-0000-01

Sporstopper

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Visuell kontroll av sporstopper for å avdekke feil eller tilløp til feil.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av skrueforbindelser mellom glidende sporstopper og skinner eller kontroll av feste på fast/hydraulisk sporstopper.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroll av sporstoppers posisjon i forhold til sporet.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Feil registreres i BaneData. Ved alvorlige feil iverksettes nødvendige operative tiltak.
Kommentar
Dokumentreferanse
Intervall 60
Myndighetsnivå L
Sportilgang N
Type FV TK-V