KO-SVI-0000-02

Betongsviller

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller om svillen har åpne sprekker hvor armeringen er synlig.
Kommentar Dokumentreferanse TR: Kriterier for å skifte ut sviller snarest er:
a) åpne sprekker hvor armeringen er synlig
b) sprekker som har ført til at svilleankeret har løsnet
c) sprekker som har bredde > 3 mm og har forbindelse med svilleanker
d) sprekker som har bredde > 3 mm og lengde > halve svillelengden
Er et av punktene a–d oppfylt for 2 eller flere sviller som ligger rett etter hverandre skal svillene skiftes ut umiddelbart. Dvs. at nødvendige togdriftsmessige tiltak skal iverksettes inntil feil er rettet.
Dokumentreferanse Sviller
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1010

Arbeidsbeskrivelse Kontrollere om svilleanker er løsnet
Kommentar
Dokumentreferanse Sviller
Intervall 12
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller overside av sville etter bruk av pakkmaskin
Kommentar Åpne sprekker hvor armeringen er synlig
Dokumentreferanse Sviller
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V