KO-SVI-0000-03

Tresviller Momentkontroll

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Gjennomfør momentkontroll av skruefeste på svillene ved først å løsne svilleskrue, deretter feste svilleskrue og så dra til med momentnøkkel til 150 Nm
Kommentar Momentkontroll av skruefeste på sviller gjennomføres som stikkprøvekontroll. For de første 100 meter skal hver 20.sville kontrolleres. Dersom det avdekkes manglende moment skal hver 20. sville kontrolleres videre. For bruer med lengde under 10 meter skal minimum 2 sviller på brua kontrolleres. For sporveksel skal hver 4. sville kontrolleres og 3 svilleskruer per underlagsplate skal ha feste ved tiltrekking med 150 Nm.
Dokumentreferanse Manglende feste for svilleskruer
Intervall 36
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-F
Merknad
a: Suppleres med målevognskjøring
b: Foretas i forbindelse med bruinspeksjon
c: Første kontroll etter 15 år