Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR


 

KO-SVI-0000-04

Utstyrspesifikk rutine, Betongsviller - Produsert av Brødrene Brynhildsen, Moss (BB) og Nordspenn før 1995 (Nxx) (Alkaliereaksjoner)

Aktivitetsnr.: 1000

Arbeidsbeskrivelse Kontroller sporvidden
Kommentar Kontroller om sporvidden varierer helt lokalt på strekningen med denne typen sviller. Lokal variasjon kan være tegn på alkaliereaksjoner, selv om de er under vedlikeholds- og tiltaksgrensene.
Dokumentreferanse For bredde se: Sporets geometri
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-M

 

Aktivitetsnr.: 1020

Arbeidsbeskrivelse Kontroller om synlige sprekker i betongen
Kommentar Ved sprekker og andre skader følges TRV.
Dokumentreferanse Betongsviller
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1030

Arbeidsbeskrivelse Kontroller skinnefestene/svilleankrene
Kommentar Ved synlige sprekker skal man bruke en hammer og meisel eller bare en hammer, og slå på svillene for å undersøke om det går av betongflak, eller om det oppdages oppsmuldring av betongen i svillene.
Dokumentreferanse Betongsviller
Intervall 6
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V

Aktivitetsnr.: 1040

Arbeidsbeskrivelse Kontroller overside av sville og skinnefestene/svilleankrene etter mekanisk påvirkning (sporjustering og andre sporarbeider)
Kommentar Ved synlige sprekker skal man bruke en hammer og meisel eller bare en hammer, og slå på svillene for å undersøke om det går av betongflak, eller om det oppdages oppsmuldring av betongen i svillene.
Dokumentreferanse Betongsviller
Intervall ES
Myndighetsnivå L
Sportilgang J
Type FV TK-V